حسنین کاظم

قانون مجازاتهای اسلامی ، ارثیه ژنرال ضیا الحق دیکتاتورنظامی اسلامگرای پاکستان

- خیلی ازسیاستمداران و حقوقدانان خواستار آن هستند که پارگراف مربوط به " کفر گویی " را تخفیف دهند و درآن اصلاحات صورت گیرد تا امکان سوء استفاده ها محدود شود اما آنها این درخواست را به دلیل ترس از انتقام گیری وکشته شدن آشکارا بر زبان نمی آورند. و بویژه اینکه اصولا هیچکس به خود اجازه نمیدهد که خواستار لغو این قانون " کفر گویی " در قوانین مجازاتهای اسلامی پاکستان شود. ارثیه ای که از ژنرال ضیا الحق دیکتاتور نظامی اسلامگرا به جا مانده است.

اشتراک در RSS - حسنین کاظم