کمپین صلح فعالان در تبعید

جهان شاهد اعدام جگرگوشه های ما نباشد

استمداد مادران جوانان محکوم به اعدام اهل شادگان (فلاحیه) از زنان و مردان جهان

برای نجات فرزندان جوانمان از همه زنان و مردان جهان، خصوصا مادران فرزند در آغوشی که از احساس و عشق مادری به فرزند درایت داشته و از درک علاقه و عاطفه مادری برخوردارند، تقاضای کمک و مساعدت فوری نموده، فریاد ما را برای نجات چهار جوان و جگرگوشه مان به گوش همه نهادهای مدنی و بین المللی رسانده، مانع اعدام آنان شوید.

اشتراک در RSS - کمپین صلح فعالان در تبعید