مرضیه محمدی

سلامت مردم در خطر است

رئیس جامعه پزشكان متخصص: بيش از90 درصد مردم برای رفع نیازهای پزشكی خود به بیمارستان‌های دولتی مراجعه می‌كنند چراكه اكثر آنها اقشار آسیب پذیر جامعه هستند. حقوق پزشكان در بخش دولتی بین 800 تا 3 میلیون تومان است كه این مقدار در بيمارستان‌های خصوصی بین 5 تا 6 میلیون است در صورتی كه پزشكان در شرایط انتخاب قرار بگیرند قطعا بیمارستان خصوصی را انتخاب می‌كنند.

نظارت بر امنيت و بهداشت محيط‌های كار صفر است

طبق گزارش پزشكی قانونی مرگ و میر ناشی از حوادث كار در هفت ماهه امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل 24 درصد افزایش داشته و از 880 نفر در هفت ماهه سال گذشته به 1100 نفر در سال جاری رسیده است. آمارهای 6ساله نشان می‌دهد روزانه 3 كارگر قربانی حوادث می‌شوند.

بخش: 
اشتراک در RSS - مرضیه محمدی