یاشار گولشن

تواب ها

افسانه مانقورت با قلم چنگیز آیتماتف نویسنده بزرگ قرقیزی در رمانی به نام "گون وار عصره بدل" (روزی به درازی قرن) با مهارت تمام تعريف شده است. مان قورد به معنی "گرگ ننگین" یا "انسان ننگین" است. این ننگ بیشتر گریبان گیر همان بوزقورتهاست که اسیر دشمن شده و بعد از شستشوی مغزی براي مبارزه با اصل و هويت و جامعه اي که از ميان آن برخواسته اند بکار گرفته ميشوند.

حقوق بشر نوع ایرانی

نارضایتی خانم عبادی از توجه جامعه جهانی به موضوع سنگسار در ایران بار دیگر ثابت می کند که حقوق بشر نوع ایرانی، سیاسی کار است. برای مقاصد سیاسی خود می تواند سیاه را سفید جلوه دهد، و شناعت سیستماتیک دولتی را با ادعای این که مخالفت با این شناعت خود ترفند حکومتی است، از نگاه عمومی مخفی کند

اشتراک در RSS - یاشار گولشن