اکرم خیرخواه

بررسی وضعیت جنبش زنان پس از انتخابات در گفتگو با اکرم خیرخواه

«ان.جی.او»ها وظیفه بازگرداندن گفتمان زنان به عرصه عمومی را بر عهده دارند

فرصت ها و تهدیدها را از یاد ببریم. به عبارتی با بدبینی و تردید فرصت های احتمالی را نادیده بگیریم، یا با خوش بینی تهدیدهای پیش رو را. اما در این میان، اگر میانه روی آقای روحانی و دولتش را باور داریم باید که باب گفتگو را در مورد مسائل زنان نه آن ها بلکه ما بگشاییم که نمود بارز این مسئله در جلسه هم اندیشی که قبل از انتخابات برگزار شد و به نظر من کاری مثبت بود و باید ادامه یابد.

بخش: 
اشتراک در RSS - اکرم خیرخواه