صادق شکیب

رابطە لاپوشانی اختلاس ٢٠ میلیاردی و قطع انگشت آفتابە دزدان

انگشتان بیچاره را به تختی بستند. رئیس دادگستری با بی شرمی و وقاحت رو به ماموران که به صف ایستاده بودند گفت: یکی از شما تبر را بردارد ودو انگشت سارق را از ته قطع کند. هیچکدام از ماموران حاضر به انجام اینکار نشدند. جوان را ترس ولرز وصف ناپذیری فرا گرفته بود. رئیس یکبارگی رو به من کرد وگفت: تو باید اینکار را بکنی. من که از کوره در رفته بودم....

خاطره ای از زنده یاد پرویز شهریاری

آری چنین است رفتار بزرگان که حتی با برخوردهای سنجیده شان نیز به افراد آنچه را که باید می آموزند. استاد شهریاری سر آمد نسل خود در آموختن علم و اندیشه و منش و بزرگواری بود. او براستی آموزگار بی بدیل چندین نسل از جستجوگران علم و اندیشه در میهن ما بود.

من در انتخابات رای ندادم ولی با کسانی که رای دادند هیچ اختلافی ندارم

و برخی ها چنان تند روی می کنند که گویی اختلاف ما نه با نظام استبدادی بلکه با رای دهنده هاست. غافل از این که هم رای دهنده ها با این نیت رای دادند که به تغییر معتقدند و نیز آنهایی که رای ندادند هم به تغییر معتقدند.

گفتاری در مورد روشنفکران

. در زمان رضا شاه دکتر ارانی چه کم داشت؟ تحصیل کرده نبود؟ با آن تحصیلات عالیه دارای موقعیت شاخص اداری و اجتماعی نبود؟ راه ثروت اندوزی، شهرت و مقام برایش گشوده نبود؟ وی آگاهانه با شهامتی کم نظیر و ستودنی به همه ی اینها پشت پا زده سر انجام سر از زندان مخوف رضا خان در آورده و سر فرازانه به استقبال مرگی که دژخیمان میر پنج برایش تدارک دیدند رفت.

علی آقا و انتخابات مجلس

از بخت بد در همسایگی منزلشان یکی از کاندیدا ها زیر زمینی را اجاره، ستاد انتخاباتی اش کرده بود. کُفر علی آقا در آمده، شبانگاه در منزل از لای در سرک کشیده با دیدن افرادی که به ستاد آمده و می رفتند، حرص و جوش و خود خوری اش را به راحتی می شـــد در قیافه ی گرفته اش مشاهده نمود.

دو دیدگاه محوری در اداره امور کشور

امروز ماجرا جویی هیچ جایگاه احترام انگیزی در تعاملات جهانی ندارد. بر همین اساس سیاست خارجی این دیدگاه بر مبنای تنش زدایی و ایجاد روابط سالم در حوزه ی داخلی و خارجی با حفظ منافع ملت استوار می باشد.

نقد و تاملی بر رمان «کلیدر» نوشته محمود دولت آبادی

شاید توجیه آقای دولت آبادی این باشد که اکثر رهبران ما بدون وجود هیچ زمینۀ سالمی توانسته اند به مقام و منزلت خویشتن دست یابند و ایشان هم از این مسئله غافل نبوده اند. لذا از جمله خواسته اند بیانگر این نکته نیز در اثر خویش باشند ولی می دانیم که وظیفۀ رمان پر شکوهی همچون کلیدر نمی بایستی کپیه برداری ساده ای از واقعیات باشد

پدیده ی احمدی نژاد

احمدی نژاد نماینده ی لومپنیسم تحصیل کرد ه ای است در قالب مذهب که در پی آشفتگی های انقلاب 57 برای تصرف حاکمیت به شکل بطئی و خزنده دور خیز نمود و به تناسب سیر رویداد ها در مسیری نادرست به راحتی این قالب هارا با پنهان کاری رندانه در نیات واقعی اش با تفسیری روزمره برای پیشبرد اهداف خود دگرگون و هماهنگ می نمود

برای رهایی میهنمان به پا خیزیم

هدف رژیم ساكت كردن صدای اعتراض وی همچنین زهر چشم گرفتن از كسانی است كه بخواهند به غارت و چپاول مغول وار كشور معترض شوند. به همین خاطر دفاع از رئیس دانا مخالفت با اعمال مهار گسیخته رژیم جهل وجنایت است

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - صادق شکیب