برنا مشیری

آیا پیام ردّ صلاحیتِ هاشمی رفسنجانی شنیده شده است؟

تلاش برای قبولاندن عارف یا روحانی به این مجموعه به امید پیروزی در انتخابات علاوه بر آنکه کاری عبث خواهد بود به معنای وارد کردن تنش‌های اقتدارگرایان به درون این جمع است. آنهایی هم که بر این باورند که انتخابات خواهد گذشت و پشتیبانیِ طیف‌های مختلف اصلاح‌طلب از ریاست جمهوری عارف یا روحانی به اصلاح‌طلبان امکان بازسازی قانونی‌شان را حول یکی از این دو شخصیت خواهد داد، به نظر می‌رسد که به تغییرات مهمی که در بینش اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان به واسطه ی تجربه‌ی ۸۸ اتفاق افتاده‌است آگاهی ندارند

عطای حماسه‌ی سیاسی را به لقائش بخشیدند

صف‌آرایی نیروهای اصلاح‌طلب پشت هاشمی رفسنجانی، فعال شدن شبکه‌های اجتماعی‌ای که در وقایع سال ۸۸ قدرت آزادیخواهان را در کشور به رخ اقتدارگرایان کشیده بودند، موضع‌گیری صریح برخی از اصولگرایان مانند علی مطهری به نفع هاشمی، ... باعث شدند که در اولین آزمون سیاسی کشور پس از انتخابات ۸۸، اقتدارگرایان عطای حماسه‌ی سیاسی را به لقایش ببخشند و پیش از حضور مردم در صحنه بخواهند تکلیف انتخابات را روشن کنند

اشتراک در RSS - برنا مشیری