هادی یزدانی

قانون در مسلخ

خلاصهٔ اتّفاقی که تاکنون برای مجموعهٔ اصلاح طلبان شهر اصفهان در این انتخابات روی داده است این است که ابتدا حدود ۴۰ نفر از مجموع اصلاح طلبان در هیأت اجرایی رد صلاحیّت شدند و پس از اعتراضات قانونی در هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت عالی استان، ۸ نفر از این تعداد تأیید صلاحیّت شدند. سپس در شب شروع تبلیغات انتخابات ۳ نفر از مجموع این افراد مجدّداً ردّ صلاحیّت شدند و...

اشتراک در RSS - هادی یزدانی