گروه اجرائی موقت پروژه وحدت چپ

نامه "گروه اجرائی موقت پروژه وحدت" به کنشگران چپ

"گروه اجرائی موقت پروژه وحدت چپ" در صدد است در روز 22 ژوئن سال جاری اجلاسی را با حضور کنشگران منفرد بر پا دارد که موضوع اصلی در دستور آن: - تصویب "برنامه پیشنهادی برای پیشبرد پروژه شکل دهی به تشکل بزرگ چپ" و - انتخاب نمایندگان کنشگران برای حضور در ارگانهای مختلف پیش بینی شده در "برنامه پیشنهادی..." خواهد بود.

گزارشی از ژنو

برای گفتگو و تبادل نظر در باره پروژه وحدت چپ و ایجاد تشکل بزرگ چپ

مجید زربخش: "دلائل و ضرورت وحدت در جنبش چپ ایران و مضمون نظری و سیاسی فراخوان وحدت "

احمد آزاد: "برنامه ای نه صرفا برای وحدت سه سازمان بلکه پروژه ای یرای متحد کردن همه کنشگران چپ"

رسول آذرنوش: "ضرورت مشارکت فعالان سیاسی منفرد نه بعنوان ناظر که بمثابه آکتورهای فعال و برابرحقوق"

گزارش اولين جلسه گروه اجرائی موقت پروژه وحدت

اولین جلسه گروه اجرائی موقت «پروژه وحدت چپ» با شرکت نمایندگان سازمانها و دو تن از کنشگران منفرد داوطلب در جلسه نیمه فوریه، در تاریخ 17 مارس، تشکیل شد. از آنجا که در جلسه نیمه فوریه، شرکت محدود کنشگران منفرد مورد نقد قرار گرفته بود، اولین موضوع این نشست بحث سازمان دادن کنفرانس بعدی برای منفردين بود. همه شرکت کنندگان در جلسه، نشستهای گذشته را مثبت ارزيابی می‍کردند و خواهان تداوم آنها بودند. در عين حال تاکيد می شد که سازماندهی مباحث نظری بايد سرعت بيشتری داشته باشد.

اشتراک در RSS - گروه اجرائی موقت پروژه وحدت چپ