حامیان جنبش سبز ایران- استکهلم

از تغییرات دموکراتیک در ایران پشتیبانی کنید

نامه به احزاب، مجلس و وزارت امور خارجه سوئد

نامه زیر از طرف حامیان جنبش سبز ایران – استکهلم برای احزاب، مجلس وزارت امور خارجه سوئد فرستاده شد. این نامه از مخاطبین خود خواست تا از تغییرات دمکراتیک در ایران پشتیبانی کنند.

اشتراک در RSS - حامیان جنبش سبز ایران- استکهلم