مهرداد درویش پور

برآمد نوستالژ گرایی و امکان بازسازی چپ نوین در ایران؟

با این همه در نقد رویکرد نوستالژیک در چپ نباید تردید کرد، امری که نه تنها از منظر به روز شدن و آینده نگری نقض غرض است، بلکه در رقابت با دیگر پروژه های نوستالژیک در ایران بخت چندانی نخواهد یافت و به شدت به حاشیه رانده خواهد شد. ازاین منظر آرزومندم پروژه همگرایی چپ، با گام های موثرتری در نقد نوستالژی گرایی، زمینه ساز پی ریزی یک چپ اجتماعی نوین با گرایشات گوناگون شود ...

زمینه ها و پیامدهای انقلاب ایران

انقلاب‌ها نه‌ شرکت بیمه‌ هستند که‌ بتوانند فرجام خود را تضمین کنند و نه آزمایشگاه تاریخند که در انتظار زمان بروز خود در نوبت بایستند تا مبادا کسی آنها را "نابهنگام" بخواند. زمینه شکل گیری بسیاری ازانقلاب ها قبل از هرچیز به انسداد سیاسی، گسترش شکاف های طبقاتی و نارضایتی ها در یک جامعه برمیگردد که نه امکانی برای تغییرات تدریجی و قانونی و نه زمینه ای برای گسترش آگاهی سیاسی و دمکراتیک باقی می گذارد. هم از این رو در بسیاری از موارد روح ویرانگر انقلاب بر عنصر سازندگی آن برتری می یابد.

دختران خیابان انقلاب"، نماد "انقلاب زنانه" در ایران”

گسترش پدیده "دخترخیابان انقلاب" اما از جنس دیگری است. آنان با شجاعت با برداشتن حجاب به گونه ای ساختار شکنانه علیه یکی از نمادین ترین ارزش های ایدئولوژیک نظام اسلامی قد برافراشته اند. رخدادی که تنها در متن خیزش اخیر که کلیت نظام را به چالش کشید میسر بود. این کنش ها گرچه هنوز فراگیر نشده اند، اما بازتاب آن و واکنش هراس انگیز مسئولان نشانگر آن است که جمهوری اسلامی پی برده است چهار دهه تلاش برای هنجارمند ساختن حجاب از طریق تحمیل آن نه تنها بی نتیجه مانده...

بخش: 

درباره زمینه و چشم انداز رشد راست پوپولیست در اروپا

گفتگو با مهرداد درویش پور

در سال گذشته انتخابات و رفراندم در چند کشور اروپایی به رغم نتایج متفاوت آن در مجموع نشاگر رشد راست افراطی و پوپولیست بود... اکنون همه چشم ها به فرانسه دوخته شده اند که راست افراطی و پوپولیست (ناسیونال فرونت) درآن قدمت دیرینه ای دارد و ماری لوپن به کاخ الیزه چشم دوخته است. برآن شدیم که سیر این تحولات و چرایی آن را با مهرداد درویش پور، جامعه شناس و تحلیگر سیاسی که مسئله رشد نژادپرستی در غرب یکی از حوزه های مطالعات او است، در میان بگذاریم.

ولایی کردن مطلق حکومت بخشی از پروژه نوبنیادگرایی اسلامی در ایران است

مهرداد درویش پور در گفتگو با امیر صفاریان در باره تحولات سیاسی روز و انتخابات ریاست جمهوری

ما با عروج نوبینادگرایی اسلامی روبرو هستیم که به نظر می رسد در پی بسته تر کردن فضا و ولایی کردن مطلقه حکومت است و با یکه تازی هایش جامعه را به سمت وخامت بیشترسوق میدهد. پس از حذف رفسنجانی ما احتمالا شاهد دستگیری های هر چه بیشتر از تیم مشایی احمدی نژاد، اصلاح طلبان و حامیان رفسنجانی خواهیم بود. خطر حمله نظامی به ایران هم دوباره به گزینه ای محتمل تر بدل خواهد شد.

گفتگو با مهرداد درویش پور در باره موقعیت کنونی جنبش زنان ایران*

نخستین حوزه، مقابله با خشونت است. خشونت فیزیکی، خشونت روانی و خشونت جنسی که زنان چه در داخل و چه در خارج به درجات مختلف با آن روبرو هستند. بنابراین کمپین مبارزه علیه اعمال خشونت بر زنان که درعین حال مشکلی جهانی است امر مشترک زنان چه در داخل و چه در خارج است

بخش: 
اشتراک در RSS - مهرداد درویش پور