بهرام رحمانی

تاثیر تحریمهای اقتصادی بر معیشت و زندگی کارگران و مردم محروم

تحريمهاى اقتصادی ايران و تاثير آن بر اقتصاد، صنايع و هم چنين زندگى روزمره مردم، به ویژه کارگران و محرومان جامعه به مهم ترین مساله روز و دغدغه و نگرانی اکثریت مردم تبدیل شده است. این نگرانی هنگامی بیش تر می شود که احتمال حمله نظامی به ایران نیز یکی از گزینه های آمریکا و متحدانش است

احمدی نژاد: یکی از آرزوهای من تحریم بنزین است

با تشدید تحریمهای اقتصادی اخیر توسط شورای امنتیت سازمان ملل، دولت آمریکا و متحدانش و هم چنین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، بحران اقتصادی ایران در حال اوج گیری است. از این رو، همه دم و دستگاه دولتی بسیج شده اند تا کم و کسری اقتصادی خود را با دست درازی به سفره خالی و بی رنگ مزدبگیران تامین کنند. سرمایه داران نیز در حال احتکار اجناس مختلف مورد نیاز مردم هستند تا قیمت ها را چندین برابر بالا ببرند

آیا این بار جهان علیه دولت جنگ طلب اسرائیل به پا خواهد خاست!

جلسه اضطراری شورای امنيت به درخواست ترکيه و لبنان که هر دو از اعضای غيردائم شورای امنيت هستند، برگزار شد. رياض منصور، عضو ناظر فلسطينی در سازمان ملل پيش از برگزاری جلسه به خبرنگاران گفت که اميدوار است شورای امنيت واکنش قاطعی نشان دهد

آموزش به زبان مادری حق مسلم همه شهروندان است!

وظیفه دولت و آموزش و پرورش این است که بدون توجه به موقعیت خانوادگی و والدین، آموزش را در دسترس کودکان و خانوادهها قرار بدهد. ولی متاسفانه در ایران چنین نیست و هر سال کودکان بیشتری قربانی سیاست های تبعیض آمیز دولت و فقر شده و از ادامه تحصیل باز می مانند

قیام 29 بهمن 56 مردم تبریز

جرقهای در دل ظلمت بود!

قیام شورانگیز و رشک برانگیز 29 بهمن مردم تبریز، سرآغاز راه سرنوشت ساز تاریخی بود و پیامی سراسر نویدبخش و تحسین برانگیز برای مردم سراسر ایران داشت که سرانجام با سرنگونی حکومت پهلوی، به حاکمیت 2500 ساله شاهنشاهی در این کشور خاتمه داد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - بهرام رحمانی