اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران

لغو نظارت استصوابی و اجازهٔ کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری

اتحادبرای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران امیدوار است با تبدیل لغو نظارتاستصوابی و اجازهٔ شرکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری به یک خواست گستردهعمومی‌ و تحمیل آن به حاکمیت جمهوری اسلامی این نخستین گام در جهت برگزاریانتخابات آزاد و سالم در آینده‌ای نزدیک برداشته شود.

پیام اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران

به باور ما ایران امروز نیازمند یک نیروی متحد جمهوری خواه، سکولارود موکراتیک است که با باورمندی به قدرت خود در فرایند سیاسی ایران تاثیر گذار باشد. بعد از بر امد تاریخی جنبش سبز و پیامد های ان امروز به جرائت می توان ادعا نمود که حکومت دیگرحمایت اکثریت مردم را با خود نداشته و پایداری "جمهوری اسلامی" مبتنی بر سرکوب و تمرکز نیروهای امنیتی در تمام ارکان اجتماعی است که در اختیار ولایت مطلقه خامنه ای قرار دارد.

اشتراک در RSS - اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران