زهرا باقری شاد

گزارش پنجمین گردهمایی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

پنجمین گردهمایی سه روزه سراسری جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران 17 مه در هانور آلمان آغاز شد. روز نخست به سمیناری عمومی با حضور حدود 100 تن از فعالین سیاسی اختصاص داشت که، میزبان سیزده سخنران از 12 جریان سیاسی بود که در دو میزگرد سیاسی به بحث و گفتگو با یکدیگر پرداختند.

اشتراک در RSS - زهرا باقری شاد