محسن مقصودی

آیا هدف تنها انحلال سازمان "اکثریت" است؟

گویا بعد از گذشت یک ماه هنوز صحبت ها ادامه دارد و "پیچیدگی" حضور افرادی غیر از "خودی های" سه نیرو، گشایش پیدا نکرده است. اما برای چپی که بر دمکراسی "تاکید وپژه " دارد، و می خواهد "وحدت چپ" را سرمشق جنبش چپ قرار دهد، حضور رفقای " غیر خودی " چه مشکلی را ایجاد می کند؟

حلقه بسته "وحدت چپ" را باز کنیم!

برای اینکه گام‌های بلند و واقعی به‌سوی "وحدت چپ" برداریم، نخست و عادی و منطقی این است که بحث‌های مربوط به نکات مورد اختلاف را از درون حلقه بسته " گروه کار وحدت چپ " بیرون بیاوریم و آشکارا مطرح کنیم تا تمام کسانی که می‌خواهند باهم "وحدت" کنند لااقل بدانند که چه مباحثی در جریان است و نقاط گره‌ای و دشواری‌های نظری و سیاسی کدام‌‌اند.

پلورالیسم (کثرت گرائی) سوسیالیستی، کلید واژه اتحاد و همکاری چپ سوسیالیستی

(از منشور سیاسی ـ اقتصادی رادیکال)

بحث ایجاد تشکل بزرگ چپ در پی ناکامی های اخیر در این راه از یک سو و از سوی دیگر نیاز شدید کارگران و زحمتکشان کشورمان به نیرویی سیاسی که بتواند با قدرتی موثر و تعیین کننده از منافع آنها دفاع کند و خواست ها و مطالبات آنها را به کرسی عمل نشاند و در مقابل هیاهو وهجوم نئولیبرال های بایستد واز فشار فقر و بیکاری بکاهد، مورد توجه گروهی از فعالان سیاسی سوسیالیست و چپ قرار گرفته است.

از نمایش تا گزینش انتخاباتی

تحریم انتخابات از سوی اپوزیسیون سکولار، دمکرات و مستقل چگونه باید باشد؟

جبهه تحریم و تحریمیان که با غرش جنبش سبز به هوش آمدند و تلاش تازه ای را آغاز کرده اند، هنوز حرف روشن و مردم پسندی در سطح ملی نزده اند. این که همه جناحهای رژیم در ایران سرو ته یک کرباسند و یا هیچ فرقی با هم ندارند و یا این که این انتخابات فرمایشی است و همه نتایج آن از پیش معلوم هستند و یا تنها تقلب در ایران حاکم است، با واقعیت ها وفق ندارند و مردم در ایران و دولتها در سراسر جهان تفاوت برنامه های تشکلهای سیاسی داخل ایران و تاثیرشان در زندگی روزمره و دیپلماسی را آشکارا می بینند.

برگزارى شب پر رنگ يلدا درشهر بوخوم (آلمان) به دعوت انجمن فرهنگى اجتماعى ايرانيان

حضور جوانان و نوجوانان چشم گير بود و شور و ذوقى به مجلس مى داد. هر يک به يکباره دوستان زيادى پيدا کرده بود و در تعجب از اينکه اين چه شب و چه رسمى هست که مى تواند هموطنان گوشه گيرش را در کنار هم تا دير هنگام قرار دهد. کم کم به رازهاى ماندگارى ايرانيان پى مى برد.

اشتراک در RSS - محسن مقصودی