جبهه ملی ایران

سلامی به روز 29 اسفند ماه!

درروز 29 اسفند ماه سال 1329 خورشیدی مجلس سنای آن زمان لایحه قانون ملی شدن نفت کشور را که از سوی فراکسیون جبهه ملی ایران به مجلس شورای ملی پیشنهاد شده و قبلاً از تصویب آن مجلس گذشته بود به اتفاق آرا تصویب کرد و ملی شدن نفت ایران جنبه قانونی گرفت.

تحریم انتخابات کنونی را قدمی در جهت شکل گیری اراده ملی می دانیم

ما بر این اعتقادیم که یک حکومت ملی زمانی در ایران مستقر و پایدار خواهد شد که همواره از رای اکثریت مردم برخوردار باشد. ما تحریم انتخابات کنونی را همچنان قدمی در جهت شکل گیری اراده ملی برای چنین مقصودی. میدانیم. اتحاد ملی که اکنون بین احزاب و گروههای مخالف استبداد دینی بصورت تحریم انتخابات مجلس شکل گرفته است دیر یا زود به استقرار یک دمکراسی پارلمانی در ایران منجر خواهد شد.

ما برنامه ی نظامی ـ سیاسیِ اسرائیل علیه تمامیت و موجودیت ایران را به شدت محکوم می کنیم

با پی بردن هرچه بیشتر مردم ایران به عدم شایستگی جمهوری اسلامی برای اداره ی کشوِرما و نفرت روزافزون ایرانیان از این نظام، و با توجه به اسباب چینی های اسرائیل که در بالا یادآوری کردیم، امروز اسرائیل، به خطا، زمینه را برای وارد کردن ضربه ی نهایی به موجودیت ایران به قدر کافی آماده می پندارد.

زندانیان سیاسی پاره تن مردمند!

زندانیان سیاسی که پاره تن مردم کشورند باید آگاه باشند که هم میهنانشان هرگز ایشان را فراموش نکرده و نخواهند کرد. مردم بدرستی از زندانیان سیاسی انتظار دارند تا آنجا که ممکن است در حفظ جان خویش بکوشند تا بتوانند همچنان پایدار و استوار همراه مردم به مبارزه برای آزادی و علیه دیکتاتوری ادامه دهند.

بمناسبت دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر

تحقق حقوق انسانی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر، رعایت حقوق انسانی و شهروندی کلیه آحاد مردم و ایجاد ساختارها و شرائطی در آینده که این حقوق و آزادی ها را رعایت و تضمین نماید، امروزه به یک خواست ملی ایرانیان تبدیل شده است.

گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر و حمایت از زندانیان سیاسی در ایران

در اعتراض به نقض حقوق اساسی و اولیه ملت ایران و عدم صدور ویزا برای گزارشگر ویژه حقوق بشر آقای احمد شهید و همچنین حمایت از تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی دربند رژیم جمهوری اسلامی به خصوص فعالان جبهه ملی ایران, سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور - اتریش قصد دارد جلسه ی سخنرانی را روز جمعه و یک تجمع (میزاطلاع رسانی) را در همین ارتباط در روز شنبه برگزار نماید

خطاب به مردم آزاده جهان

باید پرسید که چرا حکومت اسلامی با وجود این، خواهان وخامت اوضاع است و از این کار چه هدفی را دنبال میکند؟ تفکر حاکم در جامعه ما بر این اعتقاد است که جمهوری اسلامی آگاهانه به سوی مقابله با غرب گام برمیدارد.

از مردم جهان برای جلوگیری از وقوع فاجعه جنگ کمک بخواهیم!

ما در هیچ شرایطی در کنار و یا در پشت رژیم سرکوبگرجمهوری اسلامی قرار نخواهیم گرفت
اعلام پشتیبانی از چنین حکومتی در صورت وقوع جنگ تنها به ترغیب حکومت در ادامه سیاست های سرکوب گرانه اش خواهد انجامید. تنها مخالفت با آتش افروزان جنگ کافی نیست، باید هرچه بیشتر از این حکومت، که ما را به این دوران بحرانی کشانده، پرده دری نمود و در کنار آن عواقب و نتایج جنگ احتمالی را برای مردم آگاه و دلسوز جهان روشن ساخت.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - جبهه ملی ایران