جبهه ملی ایران

جنایات حکومت علیه تظاهرات مسالمت آمیز مردم را محکوم می کنیم!

اقدامات جنایتکارانه رژیم در این مدت نه تنها شعله های اعتراض مردم را خاموش نکرده ، بلکه آنان را در اعتراض و ابراز خواست های خود مصمم تر و مخ الفتشان با حکومت را عميق ترنموده است.

پیام کنگره ی ندا و سهراب سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به جبهه ملی ایران

مبارزه امروز شما در شرایط اختناق و دوران تاریکی از تاریخ سیاسی کشور بسیار دشوار و همراه مشکلاتی فراوان است. ما از اینکه شما در این شرایط دشوار و نا هموار سخت ایستاده اید و نظر و خواسته های بحق خود را صریح و دلیرانه بیان میدارید سرافرازیم.

شصت و یکمین سال اعلامیه جهانی حقوق بشر خجسته باد!

در کشور خود ما چنان عقبگردی بسوی استبداد و زیاده خواهی و خشونت و فساد رخ داده است که مردم جهان را متحیر کرده که چگونه مردمی چنین آزاده و خردمند و هوشمند می توانند خود را در چنین منجلاب استبداد و نقض فاحش حقوق بشر گرفتار کرده باشند؟

شانزده آذر ۱۳۳۲ و شانزده آذر ۱۳۸۸

حاكمیت نگران است كه در شانزده آذر ۱۳۸۸ اجتماعات وسیع دانشجویی تشكیل شود و ازاینرو هر اجتماع چند نفره دانشجویان و یا دانشجویانی كه چهره های شناخته شده ای در دانشگاه ها هستند بازداشت می شوند.

شصتمین سال جبهه ملی ایران

مصدق و نوزده نفرهمراهان او پس ازچهار روز تحصن بی نتیجه در کاخ مرمر که بعنوان اعتراض به تقلب درانتخابا ت دوره شانزدهم مجلس شورای ملی بعمل آوردند، سرانجام در روز اول آبانماه ۱۳۲۸ در منزل دکتر مصدق تجمع پیداکرده و تاسیس سازمان جبهه ملی ایران را اعلام داشتند.

گروگانگیری کاری نسنجیده و زیانبار بود

جمهوری اسلامی در سیزدهم آبانماه 1358 مرتکب اشتباهی در ارزیابی سیاست شد و اقدام به گروگان گیری کارکنان سفارت آمریکا نمود و مجوز این کار غیرعادی و نامتعارف را جاسوس بودن آنان و سفارتخانه آمریکا را جاسوسخانه نامید

احکام اعدام، بویژه حکم اعدام علیه هموطنان معترض به کودتای 22 خرداد را بشدت محکوم میکنیم!

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور بار دیگر اعلام میدارد که اعدام و شکنجه نیز بحران حکومت که نتیجه مخالفت اکثریت مردم با آن، فقدان آزادی ها، مشکلات اقتصادی، وضع بد معیشتی و خطر جنگی فاجعه آمیز می باشد، را نه تنها حل نمی کند بلکه به آن شدت خواهد بخشید

اجازه ندهیم خامنه ای کشورمان را گرفتار جنگی خانمانسوز کند

ما انتظار داریم که کلیه افراد و گروه های سیاسی آزادیخواه و دموکرات برای رهائی کشور از بحران کنونی و جلوگیری از خطراتی که در پیش است، به تقویت هماهنگی مبارزات خود علیه حکومت ولی فقیه بپردازند و با ادامه پشتیبانی خود از جنبش گسترده مردم برای دستیابی به آزادی، دموکراسی، جدائی دین از حکومت و رهائی از دیکتاتوری و حکومت های بحران زا، به آن یاری رسانند

فراخوان سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

قیام یکپارچه مردم بر علیه دروغ، جناح خامنه ای احمدی نژاد را چنان سراسیمه کرد که جناح مزبور در صدد بر آمد به زور شکنجه و فشار بربعضی اعضا ستاد های انتخاباتی نامزدهای مخالف احمدی نژاد، جنبش اعتراضی مردم برای دمکراسی را از مسیر اصلی خود منحرف سازد  

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - جبهه ملی ایران