جبهه ملی ایران

مبارزات مردم علیه کودتای خامنه ای – احمدی نژاد ادامه دارد!

از سایر هموطنان عزیز نیز میخواهیم که با شرکت در اعتراضات آرام و مدنی از اهداف این حرکت مردمی برای نائل آمدن به دمکراسی پشتیبانی کنند. همزمان با تظاهرات گسترده مردم در ایران، ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز به پشتیبانی از هموطنان در ایران، تظاهرات متعددی برگزار نمودند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - جبهه ملی ایران