گوهر عشقی

نامه سرگشاده مادر ستار بهشتی خطاب به ملت ايران

خانم گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در نامه ای سرگشاده خطاب به مردم ایران، از گوشه هائی از مرارتهای مستمر وارد بر او پس از قتل فرزندش در زندان جمهوری اسلامی، و نیز بیداد مسئولان نسبت به او و پرونده سخن گفته است.

اشتراک در RSS - گوهر عشقی