هیئت تدارک کنگره سیزدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اطلاعیه پخش پالتکی کنگره سازمان فدائيان خلق ایران ــ اکثریت

سیزدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت از تاریخ 18 تا 20 آپریل 2013 برگزار خواهد شد. بخشهای عمده این مباحث، از ظهر پنجشنبه 18 تا ظهر شنبه 20 آپریل، بصورت زنده و مستقیم از طریق پالتک دراتاق سازمان پخش خواهند شد. علاقه مندان میتوانند در روزهای یاد شده مباحث را دنبال کنند.

اطلاعيه در مورد برگزاری سيزدهم کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

سيزدهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در هفته های آتی برگزار می شود. "برنامه سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)" و "سياست های ما" از جمله موضوعات در دستور کنگره سيزدهم است. چند بخش "برنامه" در کنگره های قبلی مورد بررسی قرار گرفته و رای تمايل کنگره را اخذ کرده است. بنا به خواست کنگره دوازدهم، کار روی "برنامه" در فاصله دو کنگره ادامه يافته و اکنون کليت آن برای ارائه به کنگره آماده شده است. "برنامه" توسط کميسيون تدوين اسناد پايه ای سازمان، تدقيق و تکميل شده است.

اشتراک در RSS - هیئت تدارک کنگره سیزدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)