روح انگیز پورناصح

به مناسبت روز طبیعت: قلمرو از دست رفته

هر سال که به بهانه¬ی روز طبیعت دورهم جمع می¬شویم، هرکس به فراخور مقام وموقعیتش حرف می¬زند، سازمی¬زند و آواز می¬خواند، بهانه فراموش می¬شود ومثل هر سال، سعید است که با خواندن چند سطری ازداستانش به نام «اشتها» بهانه¬گیری می¬کند

اشتراک در RSS - روح انگیز پورناصح