هیوا بهرامی

در گرامیداشت دوم "رێبەندان"، روز تشکیل جمهوری مهاباد به رهبری قاضی محمد

گروه کار مسایل ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بمناسبت سالگرد تشکیل جمهوری مهاباد (کردستان) به رهبری قاضی محمد، به مسئولین احزاب کردی و به تعدادی از صاحبنظران و فعالین سیاسی با نظرگاه های مختلف برای انجام مصاحبه مراجعه کرد. آقای هیوا بهرامی به سوالات ما پاسخ داده اند کە در زیر متن مصاحبە را ملاحظه می نمائید. گروه کار مسایل ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) مسئول گروه - وهاب انصاری

اشتراک در RSS - هیوا بهرامی