احمد مرادی

بمناسبت رویدادهای ترکمن صحرا در سال های ٥٧-١٣٥٨

جنبش ترکمن صحرا بر احیای فرهنگ ملی و برابر حقوقی خلق ترکمن در تمامی عرصه ها تاکید داشت.

در رابطه باعرصه سیاسی کار کانون نیز به اعتقاد من، این تشکیلات میتوانست در فعال کردن شعبه های مختلف کاری از بخش صیادان گرفته تا ملی- فرهنگی و زنان و بخش دهقانی و جوانان و غیره در حد یک سازمان سیاسی فعالیت نماید. اگر چنین وضعیتی صورت میگرفت، به اعتقاد من نیازی به تشکیل ستاد مرکزی شوراهای ترکمنصحرا وجود نمیداشت و این کانون میتوانست با تقسیم وظایف در عرصه های مختلف کاری ، وظایف بخش دهقانی و منجمله همان کارهای ستاد را هم از طریق مسئولان منتخب کانون در این عرصه به انجام رساند.

امید کوکبی را آزاد کنید!

امید کوکبی، دانشجوی ترکمن ایرانی، فوق دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس آمریکا، بیش از ٥ ماه است که توسط نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی دستگیر و تا به امروز در زندان اوین بسر می برد. امید کوکبی که یکی از نوابغ فیزیک اتمی جهان بشمار می آید.

ضرورتهای به چالش کشیدن بنیانهای فکری حاکمیت

امروز شاید بر مسند قدرت قرار گرفتن برخی اصلاح طلبان در فضای سیاسی جامعه تغییرات معتدلی را ایجاد نماید، ولی تا مادامی که این افراد همچنان برتفکر آشتی مذهب و سیاست پایبند بوده و به پیشبرد وظایف حکومتی بر اساس تعالیم مذهبی و دینی اعتقاد داشته باشند، صحبت از جامعه ای دمکراتیک و مدنی و سکولار که بر اراده آگاه توده مردم استوار باشد امری خیالی و نشدنی است

انتخابات: درسها و تجارب شیوه مبارزه

وجه تمایز عمده این انتخابات بر خلاف انتخابات گذشته قبل از همه در حضور با برنامه کاندیداها، شرکت گسترده و گرایش عمومی آگاهانه توده مردم به رأی دادن به مفاد برنامه کاندیداها با هدف تغییر وضعیت موجود حاکم بر جامعه بوده است

اشتراک در RSS - احمد مرادی