علی دایانی

از گوگوش نامه تا فریاد نامه

آری، بگذار تا بقول نصرت رحمانی بگذریم، اما از میان تمام این حرف‌ها یک مثال کوچک اما غیر قابل انکار می زنم، به این ترتیب که چند روز پیش در سایت حزب توده خواندم که احمدی‌نژاد درخت بی‌ ریشه‌ای است که تنها در خاک جمهوری اسلامی می تواند رشد کند، من این حرف را قبول دارم، اما بلا فاصله به خودم گفتم که مگر خانواده‌های خامنه‌ای و لاریجانی درخت‌های ریشه دار هستند، از این گذشته مگر می تواند که موضوع محدود به ایران باشد.

اشتراک در RSS - علی دایانی