محمدهاشم مهیمنی

پنج گانگی برخورد با اصلاح طلبان

برخورد های ۵ گانه بالا نشان می دهد علیر غم آنکه به ادعای برخی اصولگرایان، اصلاح طلبان اهمیت خود را از دست داده اند، اما وزن سنگین اصلاح طلبان قابل چشم پوشی نیست و باید برای نقش آنان در انتخابات چاره ای اندیشید.

اشتراک در RSS - محمدهاشم مهیمنی