مارتین کاپاروس

خدا آرژانتینی است

تحلیل مارتین کاپاروس نویسنده رمان «ناپدید شدن مونالیزا» از انتخاب پاپ

در هفته جاری عبارت لاتین Habemus papam «پاپ انتخاب شد» به یکباره آرژانتین را فتح کرده است. انتخاب یک کاردینال از آمریکای لاتین قرار است این باور را تقویت کند که گویا مرکزیت کاتولیسیسم دارد متمایل می شود به بخش های فقیرتر جهان یعنی آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین. با اینهمه در خود کشور پاپ جدید، فرودستان دسته دسته از کلیسای کاتولیک جدا شده و به فرقه های دیگری می پیوندند که جذابیت بیشتری داشته و دامنشان به اندازه‌ی «بانوی سالخورده‌ی رُم» به افتضاح آلوده نباشد.

اشتراک در RSS - مارتین کاپاروس