علی اکبر آزاد

نبود حقوق سیاسی، فرهنگی در کردستان ایران، دلیل برای ماندگاری جنبش کردی در ایران است

منطقهء کردستان ایران از نظر سکولار بودن عمق و سطح جامعهء و درصد حرکتهای زنان و شرکت مستقیم آنها در احزاب سیاسی کردستان ایران چشمگیرتر است. کلا مردم ایران و کردستان ایران از لحاظ اقتصادی و کارکردهای اقتصادی و تولیدی با کردستان عراق در مقایسه نیستند و همین هم بر تفاوتهای اجتماعی و حرکتهای اجتماعی تاثیر گذار است. حرکتهای اجتماعی از بطن جامعه بر می خیزند و در شرایطی حکومتها هم حتی نمی توانند بر آنها تاثیر آنچنانی بگذارند، همانطور که حکومت مذهبی ایران نتوانسته است در طول عمرش بر جوانان و یا زنان و اقشار مختلف جامعه آنچنان که خود می خواهد تاثیر بگذارد.

دو احساس از يک کنگره

گفتارى درمورد کنگره دهم سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

اين واضح شد که با سلطنت‌طلبان و مشروطه‌خواهان مذهبى اتحادى صورت نمى‌گيرد، اما جاى همکارى به‌خاطر مسائل حقوق بشرى بسته نشده است. در تفسير مى‌توان به همکارى بر اساس نقض حقوق بشر وارد شد و به آکسيون و ميزگرد دست زد. ديالوگ کردن که امرى لازم براى دمکراسى است را مى‌توان در سياست سازمان گنجاند. از اتحاد و وحدت چپ سخن به‌ميان آمد ولى روشن نشد که با چه چپ‌هايى مى‌توان اتحاد و وحدت کرد

ديد حاکمان در مورد مسائل ملى چه بود؟

رضا شاه که سواد چندانى نداشت، نمى‌توانست بفهمد که آزادى وترقى در چيست و همهء حرکات مليت‌هاى ايران را که در اثر مشروطه بيدار شده بودند و مى‌خواستند راه ترقى را بپيمايند با نظامى‌گرى سرکوب کرد و نام اين سرکوب را تمرکزگرايى گذاشت ... نتيجه عملکرد رضا شاه رامى توان درعقب انداخته شدن ايران براى ده‌ها سال و رشد استبداد و ارتجاع ديد که امروز هم در قالب جمهورى اسلامى ادامه دارد

انتخابات در ايران آزاد و مفيد‌ نيست

در کشورهای دموکراتيک، بالاترين مقام‌ها يعنى رييس جمهورى و نخست‌وزيرى و وزرا براى چند سالى در دست کسانى است و بعد به نمايندگان جديدتر تحويل داده مى‌شود و به اين وسيله حکومت در گردش است. اما درجمهورى اسلامى تنها چهره‌هاى مشخصى هستند که بر جامعه حکومت مى‌کنند و آنهم با زور و سرنيزه. زمانيکه در ايران رهبرى را بر مردم تحميل کرده‌اند و احدى حق ندارد او را مورد بازخواست قرار دهد

بررسى عناصرى در انشعابات اخير حزب دمکرات کردستان ايران

انشعابات زمانى روى مى‌دهند که عنصر سازش کارآيش را در درون گروه از دست داده باشد. اين شيوه بيانگر آن است که گروه که شامل عناصر است نمى‌تواند در پوسته‌اش دوام آورده و به اصطلاح منفجر مى‌شود وگروه‌هاى مختلف از درون آنها بيرون مى‌آيند. همهء انشعابات هم منفى نيستند و چه بسا بسيارى از آنها بتوانند در نقش مبارزه در رسيدن به هدفشان مثمر ثمر باشند. آنجاکه عنصر رکود بر گروه حاکم است و...، انشعاب مى‌تواند گروه را از اين مسئله خلاص کند. جنبه ديگر انشعاب مى‌تواند ويرانگر باشد و گروه فعال را بى‌حرکت و منزوى کند

نحوهء نگرش به مليت‌هاى ايران

همگان بايد خوب بدانند که مليت‌هاى ايران همگى خواهان در کنار هم بودن هستند و آنها در امکان‌هاى مختلف اين را به زبان‌هاى مختلف بيان کرده‌اند. آنها فقط خواهان تأمين حقوق خود در چهارچوب ايران هستند... اما حکومت‌هاى مستبد که مى‌خواهند همه امور را تنها از زاويه نگاه خود ببينند و تعيين‌کننده همه امورباشند، از اين هراس دارند که مليت‌هاى ايران مستقل از آنها در امور خود عمل کنند، چون آنها به آزادى و فرهنگ آزاد زيستن باور ندارند وهمانا استبداد است که شيرازهء عمل و تفکرشان را تشکيل مى‌دهد

چپ ايران بايد از اين معضل خود را رها کند

گفتارى درباره برخورد به کشور دمکراتيک اسراييل

نيروهاى پيشرو جهانى خواستار گفتگو و رفع بحران هستند. تمامى تلاش‌ها اين است که هم فلسطين وهم اسراييل يکديگر را به رسميت برسانند. چپ ايران هم بايد پاى اين مسئله برود. اقدامات تروريستانه به همه مردم از دو طرف ضرر مى‌رساند

زلزله‌ها مى‌آيند، مردم بى‌پناهند

بررسى‌های علمى که اغلب دشوار هم نيستند، مى‌توانند از دامنه فاجعه‌هاى طبيعی کشور بکاهند. در آن صورت ديگر کسی برسروصورت خود نخواهد کوبيد و در بيابان برهوت رها نخواهد شد. اگر مردم کشور ما ازشانس حکومتى مسئول برخورداربودند، آيا هرسيل و زلزله‌ای که درايران روى داده‌است، اين قدر فاجعه‌بار بود؟

احمدی‌نژاد به کاريکاتوری ناموزون بيشتر شباهت دارد تا...

نامه‌احمدى نژاد به جرج بوش موضوع بسيارى از مطبوعات جهان شد. احمدى‌نژاد با بيان موضوعات در هم مختلف به کج‌فهمى دنيا از سخنانش کمک کرد. انگار که بايد دنيا بنشيند و رمل و اسطرلاب بياندازد تا بفهمد منظور او چيست. خانم کوندوليزا رايس گفت که نامه حاوى نکات تازه‌اى نيست. بهتر بود که مى‌گفت حاوى موضوعى فهميدنى نيست. مشکل احمدى‌نژاد آن است که نمى‌داند که درچه دنيايى زندگى مى‌کند.

تشدید فرهنگ خشونت علیه کودکان

جمهورى اسلامى فرهنگ خشونت وجنگ را در مدارس تبليغ کرده، نیروهای انتظامی در خيابان‌ها و پارک‌ها مردم را کتک می‌زنند و حکم شلاق و اعدام در ملاء عام اجرا می‌شود. تمامی این خشونت‌های حکومتی دررفتار جامعه منعکس مى‌گردد. اين انعکاس ، براى کودکان مخرب است. حکومتی که خود خشن است، نمى تواند مانع خشونت باشد

رنگينى نوروزبراى مردم، سياهى براى حکومت

وروز بار ديگر بالهايش را بر فراز ايران مى گشايد. طراوت وعطر خاک همه جا را آکنده مى کند. بوى خوش طبيعت شهرها و روستاها را سرخوش مى کند. آرى نوروزاست وفصل رنگينى ها فرارسيده است. زمستان سرد و تاريک عمرش را بار ديگر به نيستى داده است

آنفولانزاى مرغى در ايران، قاچاق انسان و دارو

با اين وضعيت بهداشتى، آيا جاى نگرانى نيست که در صورت شيوع آنفلوانزاى مرغى، رژيم چگونه مى خواهد با آن و بيماريهايى از اين نوع مقابله کند؟ با اين وضعيت اگر آنفولانزاى مرغى درايران شيوع پيداکند، تبعات فاجعه آميزى به دنبال خواهد داشت

یک سازمان دردوکالبد

بعید به نظر می رسد که این دوسازمان سیاسی بتوانند باوجود تاریخ مشترک وسیاست ودیدگاه امروزین دردوپوسته بمانند. این دوسازمان چه بخواهند وچه نه بدون آنکه کسی اراده خاصی را انجام داده باشد، براثر داده های زمانه به سوی یکی شدن سیر می کنند. هم تشکیلات فداییان اکثریت وهم اتحادفداییان باوجود داشتن طیفهای نظری مختلف کاملا آمادگی عینی این پذیرش ویکی شدن رادارندوهمانااین طیفهادرسازمان بهم پیوسته جدید همدیگر رایافته و به هم می پیوندند.

نگرشی ازدرون به سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

مشارکت در سازمان هرروزبیشتر شده است. آن روابط قدیمی دستوردهنده و فرمانبردار در سازمان سالهاست که دیگر وجود ندارد. سازمان دیگر از آن شیوه اداره هم برخودارنیست. سازمان بنا به تغییراتش ازشیوه های گذشته بطور سیستماتیک دورشده است. سازماندهی داخلی آن براساس مشارکت و دمکراسی استوار گشته است. این سیستم در حال شدن و تغییرات به سوی کامل شدن است

مبارزه زنان ادامه دارد!

زنان آن نیستند که در اوایل انقلاب 1357تنها نقش سیاهی لشکر به آنها در تظاهرات های ضد شاه داده می شد. آنها در دوران جمهوری اسلامی بی حقوقی می کشند و این امر آنها را آبدیده ترمی کند. مبارزه آنها پیگیرترین مبارزه درایران است.

بخش: 

چرا جمهوری اسلامی با زنان در تضاد است؟

جمهوری اسلامی حاصل یک تفکر مردسالار است که حقوقی خارج ازقوانین اسلامی برای زنان قایل نیست. جهان متمدن طی سالهای متمادی زیر فشار مبازرات زنان و پیشرفت بشریت قوانینی صادرکرده است که براساس آنها زنان از حقوق برابر با مردان برخوردارمی شوند.

مردم یا خاک؟

مرزهای کشورها براساس جنگها و اختلافات جابجا شده اند، اما مردم و زبان مردم آن مناطق و آثارباستانی حک شده بردل سنگها، برجای مانده است. کم و زیاد شدن خاکها و کشیدن خطهای مرزی تنها مردمان را ازهم جداکرده است ولی روابطشان را نتوانسته ازهم بگسلد.

اشتراک در RSS - علی اکبر آزاد