علی اکبر آزاد

تشدید فرهنگ خشونت علیه کودکان

جمهورى اسلامى فرهنگ خشونت وجنگ را در مدارس تبليغ کرده، نیروهای انتظامی در خيابان‌ها و پارک‌ها مردم را کتک می‌زنند و حکم شلاق و اعدام در ملاء عام اجرا می‌شود. تمامی این خشونت‌های حکومتی دررفتار جامعه منعکس مى‌گردد. اين انعکاس ، براى کودکان مخرب است. حکومتی که خود خشن است، نمى تواند مانع خشونت باشد

رنگينى نوروزبراى مردم، سياهى براى حکومت

وروز بار ديگر بالهايش را بر فراز ايران مى گشايد. طراوت وعطر خاک همه جا را آکنده مى کند. بوى خوش طبيعت شهرها و روستاها را سرخوش مى کند. آرى نوروزاست وفصل رنگينى ها فرارسيده است. زمستان سرد و تاريک عمرش را بار ديگر به نيستى داده است

آنفولانزاى مرغى در ايران، قاچاق انسان و دارو

با اين وضعيت بهداشتى، آيا جاى نگرانى نيست که در صورت شيوع آنفلوانزاى مرغى، رژيم چگونه مى خواهد با آن و بيماريهايى از اين نوع مقابله کند؟ با اين وضعيت اگر آنفولانزاى مرغى درايران شيوع پيداکند، تبعات فاجعه آميزى به دنبال خواهد داشت

یک سازمان دردوکالبد

بعید به نظر می رسد که این دوسازمان سیاسی بتوانند باوجود تاریخ مشترک وسیاست ودیدگاه امروزین دردوپوسته بمانند. این دوسازمان چه بخواهند وچه نه بدون آنکه کسی اراده خاصی را انجام داده باشد، براثر داده های زمانه به سوی یکی شدن سیر می کنند. هم تشکیلات فداییان اکثریت وهم اتحادفداییان باوجود داشتن طیفهای نظری مختلف کاملا آمادگی عینی این پذیرش ویکی شدن رادارندوهمانااین طیفهادرسازمان بهم پیوسته جدید همدیگر رایافته و به هم می پیوندند.

نگرشی ازدرون به سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

مشارکت در سازمان هرروزبیشتر شده است. آن روابط قدیمی دستوردهنده و فرمانبردار در سازمان سالهاست که دیگر وجود ندارد. سازمان دیگر از آن شیوه اداره هم برخودارنیست. سازمان بنا به تغییراتش ازشیوه های گذشته بطور سیستماتیک دورشده است. سازماندهی داخلی آن براساس مشارکت و دمکراسی استوار گشته است. این سیستم در حال شدن و تغییرات به سوی کامل شدن است

مبارزه زنان ادامه دارد!

زنان آن نیستند که در اوایل انقلاب 1357تنها نقش سیاهی لشکر به آنها در تظاهرات های ضد شاه داده می شد. آنها در دوران جمهوری اسلامی بی حقوقی می کشند و این امر آنها را آبدیده ترمی کند. مبارزه آنها پیگیرترین مبارزه درایران است.

بخش: 

چرا جمهوری اسلامی با زنان در تضاد است؟

جمهوری اسلامی حاصل یک تفکر مردسالار است که حقوقی خارج ازقوانین اسلامی برای زنان قایل نیست. جهان متمدن طی سالهای متمادی زیر فشار مبازرات زنان و پیشرفت بشریت قوانینی صادرکرده است که براساس آنها زنان از حقوق برابر با مردان برخوردارمی شوند.

مردم یا خاک؟

مرزهای کشورها براساس جنگها و اختلافات جابجا شده اند، اما مردم و زبان مردم آن مناطق و آثارباستانی حک شده بردل سنگها، برجای مانده است. کم و زیاد شدن خاکها و کشیدن خطهای مرزی تنها مردمان را ازهم جداکرده است ولی روابطشان را نتوانسته ازهم بگسلد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - علی اکبر آزاد