ژاله رضائی

محاکمه ناتمام ۴ تن از قزلباشان اهل حق

... متهمین به رد اتهامات وارده بر اساس مبانی اعتقادی و اصول آیین قزلباش اهل حق پرداختند .این امر با اعتراض شاکیان و تأیید این اعتراض از سوی رئیس دادگاه برخلاف اصول دادرسی عادلانه مواجه گردید. متهمان در واکنش به این امر ضمن اعلام به رسمیت نشناختن چنین دادگاهی از ادامه دفاعیات خود سر باز زدند و جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۴ تن از پیروان آیین اهل حق با اعلام ختم جلسه از سوی قاضی پرونده ناتمام ماند.

اشتراک در RSS - ژاله رضائی