علی اسلامی

آتش سوزان نکند با سپند آنچه کند آه دل دردمند

تهران به بن‌بست رسيده است و آنچه در فضاي شهري به صورت دود و گردوغبار و ريزگردها مشاهده مي‌شود آه دل و ناله شهروندان بم، زاهدان، مازندران، بابلسر، آذربايجان، خرم‌آباد، گناوه،... است که فرصت‌هايشان در طرح‌هاي کشاورزي، گردشگري، صنعت و معدن و... به بهاي آباداني کاذب پايتخت از دست رفته است. راه‌حل برون رفت از اين بي‌عدالتي و ظلم تمرکززدايي و خرج‌کردن درآمد هر استان براي خودش مي‌باشد.

اشتراک در RSS - علی اسلامی