مصطفی تاجزاده

راه نجات کشور انتخابات آزاد است

راه نجات کشور انتخابات آزاد است و اگر بيرون زندان بودم بزرگ ترين کمپين را برای دفاع از انتخابات آزاد که امری قانونی و مشروع است، برپا می کردم. الأن هم از هر کسی که به فکر استقلال و تماميت ارضی و امنيت ايران است و نمی خواهد کشورمان هم سرنوشت با ليبی و يمن و سوريه بشود، می خواهم که برای برگزاری انتخابات آزاد در ايران بکوشد. نه فقط در انتخابات آتی بلکه در همه...

نامه سرگشاده مصطفی تاجزاده به خامنهای

قصد من از این نامه چنان که گفتم نه شکوه به شماست و نه انتظار رسیدگی به این ظلم آشکاراز جانب شما. تنها از شما میپرسم برمبنای کدام معیار اخلاقی و انسانی مقامات قضایی مطیع اوامر حضرتعالی حق دارند به منظور اعمال فشار و وادار کردن من به سکوت و عدم اظهار نظر در باره امور کشور، همسرم را دستگیر و محاکمه کنند؟

تاکید تاجزاده بر شروط خاتمی: راه وسط نداریم، سبزها فقط در انتخابات آزاد شرکت میکنند

بخش اول گفتوگوی کلمه با سید مصطفی تاجزاده

تا پیش از 22 خرداد طرفدار این بودم که حتی الامکان در هر انتخاباتی با هر شکلی شرکت کنیم و حتی کسب اقلیت نمایندگی مجلس را نیز در نظر بگیریم، یعنی در عین حال که به شیوه برگزاری انتخابات اعتراض داریم اما در آن شرکت نیز کنیم. داستان جنبش سبز اما نظر من این امر را به شکل دیگری در آورد. در واقع جنبش سبز راه وسط را از بین برده، یا انتخابات باید آزاد باشد با همه مؤلفه ها یا ما نباید در آن شرکت کنیم و اجازه دهیم خودشان آن را برگزار کنند

تاجزاده: جنتی نماد مخالفت با انتخابات آزاد در ایران است

چکیده : حقیقت آن است که نظارت استصوابی به روایت آقای جنتی، توهین بزرگی به ملت ایران است. این چهارمین دلیل پیگیری شکایت من از آقای جنتی است، زیرا وی در سخنرانیهای خود برای مردم فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان خواستار انتخابات آزاد میشود و به این ترتیب غیرمستقیم میگوید که مردم این کشورها از چنان مسئولیتشناسی و شعوری برخوردارند که میتوانند و باید در یک انتخابات آزاد دست به گزینش نامزدها بزنند، اما ملت ایران ملت صغیری است که اگر نظارت مطلقه، غیرپاسخگو و غیرقانونی آقای جنتی و همفکرانش نباشد و انتخابات دومرحلهای نشود، در انتخاب نامزدها به انحراف کشیده میشوند و به افراد ناباب رای میدهند

پدر، مادر، ما باز هم متهمیم!

سید مصطفی تاج زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در سالروز دستگیری خود پس از انتخابات سال گذشته در نوشته ای به تحلیل برداشت خود از شرایط زندان، اتهامات، کیفرخواست و مسائل دیگر پرداخته و نوشته خود را تقدیم ندا آقا سلطان شهید جنبش سبز تقدیم کرده است

یادداشت تحلیلی از مصطفی تاجزاده

اشتراک در RSS - مصطفی تاجزاده