محمد حسنی

ستاد مبارزه با اقدامات دولت

خبرهايي كه از محتواي برنامه رئيس‌جمهور براي حضور در مجلس در روز آتي به گوش مي‌رسد خبرهاي خوشي نيست و حاكي از شروع دوره جديدي از تنش بين مجلس و دولت است. گاردگيري طرفين قبل از اين حضور شاهد اين مدعاست و صدالبته كه اميدواريم اين‌گونه نباشد و اين حضور باعث افزايش التهاب فضاي سياسي كشور نشود

اشتراک در RSS - محمد حسنی