جلال رحمانی

در برائت از قاضي محمد

قاضي محمد را بايد در معادلة «تصميم» و «اضطرار» درک و فهم کرد. قاضي محمد تصويرِ جاودانِ لحظەهای خطر است و شهسوارِتصميم، پايداري و مقاومت است در شرايطِ محال و ناممکن. هنگامي که خطري ما را در کمين است، وقتي که توهين مي شويم، زماني که به هستي ما تجاوز مي شود و ما توانِ آن را در خود نمي يابيم که «تصميمِ راديکال» بگيريم، قاضي محمد به حيثِ «تصويرِ لحظەهاي خطر» جرقه‌زنان و غيرمنتظره درخشان مي گردد. تصميمگيري در لحظەهاي دشوار نه تنها از مهمترين ويژگي اوست، بلکه «محک» و معياري است که درجة عيارِ «پيوندِ» مدعيانِ راه قاضي محمد را با خوداو نيز مشخص مي‌کند.

اشتراک در RSS - جلال رحمانی