عباس امیرانتظام

سی و چهارمین سالِ محرومیت از آزادی و خدمت به کشور

با فرا رسیدن بیست و هفتم آذر ماه امسال، همچون تمام سالهایی که پشت سر گذاشته و احتمالا پیش رو دارم، سی و چهارمین سال در بند بودنم آغاز گردید. شاید پس از خداوندِ آگاه از هر چیز و همه چیز، فقط خود بدانم که این سی و سه سال چگونه بر من گذشت! ظالمانه و به ناروا، و بی آنکه مرتکب کوچکترین خطایی در حق میهن و هم میهنانم شده باشم، سی و سه سال بارِ طاقت فرسایِ محکومیتی بی پایه و اساس را به بر دوش می‌کشم.

پیام به مناسبت فرا رسیدن روز 29 اردیبهشت ماه

زنده یاد دکتر محمد مصدق در طول دوره حضورش در صحنه سیاسی ایران براساس عقاید و باورهایش، که نشأت گرفته از عشق به وطن و هموطن بود، در اثر رفتارهای خود تبدیل به چهره ای تاریخ ساز شد که آینده دور و نزدیک ملت ایران را دگرگون ساخت

امیرانتظام: سپاس از تلاش هموطنان برای کاندیداتوری جایزۀ «ساخاروف»

صدها شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی در نامه ای به ارگانهای دیربط اتحادیه اروپا، 3 تن از مبارزان راه دموکراسی و برابری کشورمان، خانم بهاره هدایت و آقایان عباس امیرانتظام و منصور اسالو، را برای جایزۀ «ساخاروف» نامزد کزده اند. آقای امیر انتظام در سپاس از این اقدام مانۀزیر را نگاشته است

همراه مردم تا پای جان ایستاده ام

به بهانه سی امین سال زندان

من میبایستی برای آزمونی سخت خود را آماده میکردم. هیچ آموزگاری وجود نداشت، باید از خود و یاران دربندم میآموختم و آموختم که هر انسانی کوهی از مقاومت و پایداری است. اطمینان از بی گناهیام منبع قدرت روحی من گشته و من لحظه به لحظه با این کوه پایداری در قله های روح خود آشنا میشدم.

جنبش ملي کردن نفت پشتوانه استقرار حاکميت دمکراتيک

اعتماد به حق به تلاشها، خلاقيتها، توانائيها و ابتکارات نسل جوان و لبريز شدن لحظه لحظه اين سال از شاديها و پيروزيها از هم اکنون مرا به وجد آورده است و به همراه شما حماسه سازان سال 84 و با احساس سرشار از شوق و اميد به استقبال سال آزادي و استقرار حاکميت دمکراتيک مي شتابم و براي حضور در لحظه لحظه سالي پر افتخار و سرنوشت ساز، بيقرار و بي تابم.

اشتراک در RSS - عباس امیرانتظام