فیروزه رمضان‌زاده

چشم‌انداز تنش آبی و خشکسالی در ایران

اقلیم شناسان معتقدند بحران در مدیریت منابع آبی، نبود مدیریت علمی و کلان‌نگری، تب سدسازی‌های پرخرج و بی‌مطالعه به عنوان خاطراتی افتخارآمیز و دهها اقدام ناکارآمد دیگر، ایران را اکنون به مرحله تنش آبی رسانده است

اشتراک در RSS - فیروزه رمضان‌زاده