گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بولتن کارگری شماره 29: کارگران زندانی را آزاد کنید

تحلیل هفته: کارگران زندانی را آزاد کنید
از تجارب دیگران: از کارخانه تا مزرعه - 1- حقوق اتحادیه‌های کارگری فلسطینیان در اسراییل
جشن روز اول ماه می ۲۰۱۴ به روایت تصویر
اخبار داخل کشور: بیانیه‌ی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه"کارگران بازداشت شده را آزاد کنید"
بیانیه ها و نامه ها
تجمع کارگران بازنشسته‌ی کارگران نساجی مازندران در مقابل مجلس
...

تمایل به سازمان‌یابی در میان کارگران

مصاحبه با آقای منصور اسانلو

یکی از مهم‌ترین خواست‌های کارگران افزایش دستمزد است. اما برای رسیدن به این خواست، باید تشکل‌های مستقل کارگری و کارمندی و سندیکا‌یی را داشته باشیم. مجبوریم در جهت تشکیل سندیکاهای کارگری، گسترش کانون‌های صنفی، مثل کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان و انجمن‌های صنفی و ایجاد پیوند و ارتباط در بین آنها تلاش کنیم تا با یک درخواست در سطح ملی بتوانیم افزایش دستمزد و دیگر خواسته‌های صنفی و سیاسی کارگران و حقوق‌بگیران را مطرح کنیم تا به نتیجه برسانیم.

بخش: 

بولتن کارگری شماره 28: دستگیری بیش از 20 فعال کارگری در روز جهانی کارگر

تحلیل: نه تدبیر، نه امید (نقد عملکرد وزارت کار در دولت روحانی)
از تجارب دیگران: از کارخانه تا مزرعه - 1
اخبار خارجی: ترکیه - ممنوعیت مراسم روز اول ماه می در میدان تقسیم
و ونزوئلا: افزایش 30 درصدی دستمزدها در روز اول ماه می
اخبار داخل: دستگیری بیش از 20 فعال کارگری در روز جهانی کارگر
بیانیه ها و اعلامیه های کارگری

سازمان‌ها و روشنفکران چپ و طبقه‌ی کارگر!

گفت‌وگو با آقای دکتر کاظم کردوانی - بخش دوم

این وظیفه‌ی سازمان‌های چپ است که بدون این‌که متولی کارگران باشند، باید بروند و در طبقه‌ی کارگر کار کنند و پایه‌ی کارگری پیدا کنند. چپ بدون پایه‌ی کارگری اصلاً مفهوم ندارد. حال این‌که خود این واژه‌ی کارگر، امروز با وضعیت اقتصادی جهان چه تعریف‌هایی دارد، بحث دیگری است. ولی سازمان چپ بدون کارگر، اصلا مفهومی ندارد. در مورد جریانات روشنفکری هم، آن‌هایی که دید عدالت‌خواهانه و انسان‌دوستانه دارند، نمی‌توانند به وضعیت و موقعیت طبقه‌ی کارگر بی‌اعتنا باشند.

جنبش کارگری، خیزش یا حرکت‌های اعتراضی گسترده؟

مصاحبه با دکتر کاظم کردوانی- بخش اول

به نظر من، آن‌چه در حرکت‌های کارگری گذشته و امروز ایران، در زمینه‌ی تشکل، به عنوان خواست طبقه‌ی کارگر ایران عنوان شده، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در اعتراضات و حرکات کارگری طرح شده است. من فکر می‌کنم محدودیت اول و اصلی این است که طبقه‌ی کارگر یا بخش‌هایی از طبقه‌ی کارگر نمی‌توانند متشکل بشوند، چون به آن‌ها اجازه داده نمی‌شود. به همین علت وضعیت سیاسی جامعه و به وجود آمدن حداقل آزادی‌های سیاسی- اجتماعی بسیار در تشکل‌یابی کارگران ایران مؤثر است.

تعیین حداقل دستمزد با مشارکت نماینده واقعی کارگران

طبق قانون، تعیین حداقل دستمزد قرار است در شورای عالی کار با حضور نماینده‌ی دولت، نماینده‌ی کارفرما و نماینده‌ی کارگران صورت بگیرد. اما تاکنون طرف سوم، نماینده‌‌‌ی واقعی کارگرها نبوده، بلکه نماینده‌ای گزینشی از طرف دولت در آن شرکت کرده است. حتی در شوراهای اسلامی کار که شوراهایی دولتی هستند، انتخاباتی صورت نمی‌گیرد که نماینده‌ای انتخابی از طرف این شوراها، وارد شورای عالی کار بشود. در حقیقت می‌توانیم بگوییم که شورای سه‌جانبه، دو جانب دارد: یک جانبش دولت است و یک جانبش کارفرما. به همین دلیل تنها مسئله‌ای که در نظر گرفته نمی‌شود، توجه به مسائل کارگری است.

افزایش دستمزد متناسب با هزینه های زندگی و تورم

کلیپ به مناسبت روز اول ماه می

خواست به حق کارگران افزایش دستمزدها متناسب با افزایش هزینه های زندگی و تورم است. این خواست در قانون پیش بینی شده است و حسن روحانی نیز در مبارزات انتخاباتی اش اجرای این خواست را به عنوان خواستی قانونی به کارگران وعده داد. اما روحانی و دولت او هم از تحقق این وعده سر باز زدند.

بخش: 

با کودکان کار، در روز اول ماه می

کلیپ به مناسبت روز اول ماه می

"کودکان کار" یک معضل حاد در جامعۀ ماست. تعداد این کودکان، به خاطر افزایش بیکاری، سطح پائین دستمزدها و سقوط سطح زندگی نیمی از جمعیت کشور بە زیر خط فقر، بالغ بر ٢ میلیون گردیدە است. این در حالی است کە کار کودکان زیر ١٥ سال در مادە ٧٩ قانون کار ممنوع گردیدە و در مادە ٨٤ قانون سن اشتغال ١٨ سال تمام تعیین شدە است

بخش: 

نە تدبیر، نە امید!

پیرامون عملکرد وزیر کار دولت "تدبیر و امید"

ما در نقد برنامۀ وزیر کار از جمله بر این نکته تأکید ورزیدیم که برنامه مذکور مجموعۀ متنوعی از اهداف و وعده هاست، که اولا ابزار تحقق آنها مشخص نشده و ثانیاً در تنوع شان فاقد انسجام برنامه ای اند. هم از این رو بود که بر امکان اجرای آن مجموعه اکیداً اعلام تردید کردیم. اکنون کارنامه 8 ماهۀ علی ربیعی و مشخصاً مشاهدۀ عمل او در این مدت، ما را بر این می دارد که سمتگیری او را یک سمتگیری فاقد تدبیر و امید ارزیابی کنیم.

بخش: 

نگاهی به اجمال از چند زاویه به وضع طبقۀ کارگر

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مناسبت روز اول ماه می، روز جهانی کارگر، برنامه ای را در اتاق پالتاک سازمان برگزار می کند: نگاهی به اجمال از چند زاویه به وضع طبقۀ کارگر.

بولتن کارگری شماره 27: روز کارگر را به عرصۀ اعتراضات کارگری تبدیل کنیم

تحلیل: روز کارگر را به عرصۀ اعتراضات کارگری تبدیل کنیم
از تجارب دیگران: جنبش کارگری و نقش آن در مرحلە گذار از دیکتاتوری، بخش آخر: تندباد اعتصابات (7)
اخبار خارجی: بنگلادش: 141 اتحادیۀ کارگری در 15 ماه
اخبار داخل: اعتراض، تجمع و ابتکار
به استقبال روز اول ماه می: برگی از تاریخ کارگری ایران

بولتن کارگری شماره 26: تشکلهای کارگری دولت ساخته در خدمت نظام سرمایه داری

تحلیل: تشکلهای کارگری دولت ساخته در خدمت نظام سرمایه داری
یادداشت: مخالفت با واگذاری درمان تأمین حتماعی به وزارت بهداشت
از تجارب دیگران: جنبش کارگری و نقش آن در مرحلە گذار از دیکتاتوری: تندباد اعتصابات (6)
اخبار خارجی: رأی دیوان عالی قضائی ایالت میسوری به گسترش حقوق کارگران مجروح
اخبار داخل: جنگ میلیردره بر سر قدرت!
به استقبال روز اول ماه می: خواست اصلی کارگران، افزایش فوری حداقل دستمزد

بولتن کارگری شماره 25: نگاهی به وضعیت محیط کار و آمار حوادث

تحلیل: نگاهی به وضعیت محیط کار و آمار حوادث
از تجارب دیگران: جنبش کارگری و نقش آن در مرحلە گذار از دیکتاتوری: تندباد اعتصابات (5)
اخبار خارجی: تهدید بزرگترین اتحادیه کارگری انگلیس به ایجاد حزبی در رقابت با حزب کارگر
اخبار داخل: وجدانهای بیدار، به هر شکل ممکن اعتراض کنید!

بولتن کارگری شماره 24: سیاست تعدیل دولت روحانی در آجر کردن نان کارگران

تحلیل: سیاست تعدیل دولت روحانی در آجر کردن نان کارگران
از تجارب دیگران: جنبش کارگری و نقش آن در مرحلە گذار از دیکتاتوری: تندباد اعتصابات (4)
اخبار خارجی: اعتصاب خلبانان لوفت هانزا، بزرگ‌ترین اعتصاب در تاریخ خطوط هوایی آلمان
اخبار داخل: گام اول برای ایجاد تشکل سراسری کارگری ایران

بولتن کارگری شماره 23: روز جهانی کارگر، فرصتی برای اتحاد تشکلهای مستقل کارگری

تحلیل: روز جهانی کارگر، فرصتی برای اتحاد تشکلهای مستقل کارگری
از تجارب دیگران: جنبش کارگری و نقش آن در مرحلە گذار از دیکتاتوری: تندباد اعتصابات (3)
اخبار خارجی: کارکنان تویوتا از امضای "تهعد حسن اخلاق" سر باز زدند
اخبار داخل: سطح دستمزد سال 93: سالی که نکوست از بهارش پیداست

بولتن کارگری شماره 22: برای رسیدن به بهار زحمتکشان متحد شویم، سازماندهی کنیم

تحلیل: برای رسیدن به بهار زحمتکشان متحد شویم، سازماندهی کنیم
از تجارب دیگران: جنبش کارگری و نقش آن در مرحلە گذار از دیکتاتوری: تندباد اعتصابات (2)
اخبار خارجی: رمز قدرت در اتحایه های کارگری فرانسه
اخبار داخل: جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران، یارانه ای هدفمند برای کارفرمایان

بولتن کارگری شماره 21: ضرورت امروز؛ اتحاد و عمومیت بخشیدن به مطالبات صنفی است

بولتن کارگری شمار 21
تحلیل: ضرورت امروز؛ اتحاد و عمومیت بخشیدن به مطالبات صنفی است
از تجارب دیگران: جنبش کارگری و نقش آن در مرحلە گذار از دیکتاتوری: تندباد اعتصابات (۱)
اخبار خارجی: در معرفی برده‌داری مدرن
اخبار داخل: دولت بدهکار و تصاحب سازمان تأمین اجتماعی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)