گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

از اعتصاب حق‌طلبانه و مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه حمایت می‌کنيم!

کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) حمایت و همبستگی خود با این اعتصاب را اعلام و از مطالبات حق طلبانه کارکنان کشت و صنعت شوش، که بخشی از مطالبات عمومی کارگران و مزد بگیران ایران است، قاطعانه حمایت می کند و برای کارکنان اعتصابی در این مبارزه دشوار و سرنوشت ساز که با حفظ همبستگی، هشیاری، تلاش و مبارزه مستمر به خصوص با سازمان یابی سندیکائی آسان تر و کم هزینه تر به پیش خواهد رفت، آرزوی کامیابی دارد. ما همچنین رفتار سرکوبگرانه دولت، ضرب و شتم کارگران و پیگرد و بازداشت آنها را محکوم می کنیم، خواهان پایان دادن به همه این اعمال و رعایت حقوق سندیکائی کارگران به خصوص کارگران هفت تپه هستیم.

پيگرد سنديکاهاى کارگرى و فعالان آنها را پايان دهيد! منصور اصانلو را آزاد کنيد!

کميسيون کارگرى سازمان فدائيان خلق ايران ـ اکثريت، تلاش و مبارزه‌ فعالان سنديکائى را که در شرايط دشوار کنونى به‌ منظور کسب حقوق کامل سنديکائى صورت می‌پذيرد، ارج نهاده‌ و ضمن حمايت از آن، خواهان پايان دادن به‌ پيگردها، آزادى منصور اصانلو رهبر سنديکاى کارکنان شرکت واحد و ديگر فعالان کارگری و رفع موانع تشکيل و فعاليت سنديکاهاى کارگری است.

نگاهى اجمالى به وضعيت جنبش کارگرى و سنديکايى در جمهورى اسلامى ايران!

بيانيه کميسيون کارگرى سازمان فدائيان خلق ايران – اکثريت

مبارزه ميان کارگران و مزدبگيران با کارفرمايان و دولتهاى سرمايهدارى بر سر حقوق کار از آغاز بهوجود آمدن نظامهاى سرمايهدارى و تشکيل طبقه کارگر در تمام کشورها از جمله در ايران همواره وجود داشته است و کارگران و مزدبگيران به مانند کارگران ساير کشورها با مبارزات و سازماندهى سياسى - سنديکايى خود توانستهاند به بخشهاى قابل توجهى از حقوق سنديکايى خود دست يابند.

بخش: 

سرکوب خشن و غير انسانى کارگران گرسنه و حق طلب فرش البرز را قوياً محکوم ميکنيم

موج اعتراضات اخير بار ديگر نقش و اهميت سازمان‌هاى کارگرى واقعى و دمکراتيک را به عنوان مهم‌ترين وسيله براى حراست از قوانين کار، حقوق کارگران، توسعه و بهبود اين حقوق هر چه بيشتر برجسته کرده است.

اعلام هفته همبستگى با کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانى تهران و حومه

براى دفاع از سنديکاى شرکت واحد و براى آزادى رهبران زندانى سنديکا، همراه شويم!

ما از اول تا ششم ماه مه را هفته همبستگى با کارگران ايران به طور عام و رهبران زندانى سنديکاى شرکت واحد اتوبوس رانى تهران وحومه به طور خاص در نظر گرفته ايم. به همين دليل از همه آزاديخواهان و عدالت جويان در خواست مى کنيم که با يکديگر براى دفاع از سنديکاى کارکنان شرکت واحد و آزادى منصور اسانلو و منصور حيات غيبى و براى بازگشت به کار فعالين اخراجى به کار با يکديگر همراه شده و تلاش مشترک ديگرى را آغاز کنيم.

ضرب و شتم و زندانی کردن رهبران و اعضای سنديکا را تقبيح و محکوم می کنيم!

تجربه يک بار ديگر نشان خواهد داد که سرکوب ، حتی سرکوبهای فاشيستی نمی تواند کارگرانی را که ديگر هيچ چيز برای از دست دادن برايشان باقی نگذاشته اند از ادامه مبارزه منصرف کرد .

از تشکل یابی مستقلانه و از وحدت و همکاری تشکل های کارگری و سندیکایی حمایت می کنیم!

ما همه فعالین و مبارزین جنبش سند یکایی و کارگری مقیم خارج از کشور را به وحدت و همکاری عملی و به حمایت یکپارچه از تلاشهای فعالین داخل کشور برای به رسمیت شناساندن تشکل های مستقل و آزاد فرا می خوانیم.

بخش: 

ما این احکام ظالمانه را محکوم می‌کنیم

گرچه دادگاه انقلاب اسلامی سقز افراد نامبرده را به اتهامات واهی از جمله عضويت در يکی از احزاب سياسی کرد مورد محاکمه قرار داده است اما خطای نابخشودنی اين افراد سازماندهی مراسم روز جهانی کارگر در يازده ارديبهشت دو سال قبل و فعاليت های سنديکايی بوده است .

به مناسبت در گذشت رفیق یعقوب مهدیون مبارز و فعال برجسته جنبش سندیکایی و کارگری ایران!

به هنگام خاک سپاری رفیق مهدیون در شهر کرج و در مراسم هایی که در مسجد نور در محل سندیکاهای خبازان و در سازمان تامین اجتماعی به منظور ارج گذاری و گرامی داشت این رهبر برجسته سندیکایی تشکیل شده بود به غیر از کارگران و فعالین پیش کسوت سندیکایی عده زیادی از فعالین جوان سندیکایی نیز برای تجلیل از معلم خود حضور یافته بودند.

این پیروزی بزرگ بر شما مبارک باد

ما فدائیان به همراه دیگر تبعیدیان مقیم خارج از کشور، در شادی این پیروزی، خود را با شما زحمتکشان سهیم می دانیم. ما همواره دفاع از استقلال تشکلهای صنفی، کارگری و همچنین حمایت از مبارزه و تلاش فعالین کارگری را وظیفه خود می دانسته و همچون گذشته در انعکاس اخبار و اطلاعات مبارزات شما در مراجعه به نهادها و اتحادیه های بین المللی کارگری و شرکت درحرکتهای اعتراضی فعال خواهیم بود .

حمله وحشیانه اعضاء و سرکردگان اصلی خانه کارگر به هیئت موسس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را قویاْ محکوم می کنیم

با توجه به سرکوب فعالین جنبش های اجتماعی و فعالین سیاسی داخل در هفته های اخیر، حمله به اعضاء سندیکای شرکت واحد سرآغاز دور دیگری از تعرض به تشکل های مستقل و فعالین آنها می باشد، بخصوص این که در یک ماهه گذشته اخباری مبنی بر بازداشت و فشار تعدادی از فعالین سندیکایی منتشر شده است.

حمله وحشیانه اعضاء و سرکردگان اصلی خانه کارگر به هیئت موسس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را قویاْ محکوم می کنیم

با توجه به سرکوب فعالین جنبش های اجتماعی و فعالین سیاسی داخل در هفته های اخیر، حمله به اعضاء سندیکای شرکت واحد سرآغاز دور دیگری از تعرض به تشکل های مستقل و فعالین آنها می باشد، بخصوص این که در یک ماهه گذشته اخباری مبنی بر بازداشت و فشار تعدادی از فعالین سندیکایی منتشر شده است.

بخش: 

حمايت از گردهمايی های مستقل به مناسبت اول ماه مه

افزايش دستمزد، لغو قرارداد های موقت کار، حق اعتصاب، بيمه بيکاری، تامين امنيت شغلی و اعتراض به تعديل قوانين حمايتی و اجتماعی توسط دولت از جمله مطالباتی هستند که در گردهمايهای اول ماه مه امسال بار ديگر طرح و مطالبه خواهند شد .

از تشکل يابي مستقلانه و از وحدت و همکاري تشکل هاي کارگري و سنديکايي حمايت مي کنيم!

ما همچنين يکبار ديگر و اين بار با پيروی از روحيه همکاری و وحدت گرايی موجود در ميان کارگران و مزد بگيران و در ميان فعالين جنبش سند يکايي داخل کشور همه فعالين و مبارزين جنبش سند يکايی و کارگری مقيم خارج از کشور را به وحدت و همکاری عملی و به حمايت يکپارچه از تلاشهای فعالين داخل کشور برای به رسميت شناساندن تشکل های مستقل و آزاد فرا می خوانيم .

يک سال از کشتار کارگران حق طلب شهر بابک گذشت!

اينک يکسال پس از سرکوب خونين اين تظاهرات، فرياد کار خواهی ميليون ها بيکار ايرانی همچنان در سراسر کشور طنين انداز است . فريادی که تنها با ايجاد کار ، امنيت شغلی و تامين شرايط زندگی انسانی برای کارگران و مزدبگيران فروکش خواهد کرد .

از مطالبات حق طلبانه پرستاران و از مبارزه آنها برای تحقق این مطالبات حمایت می کنیم!

کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت، ضمن اعلام همبستگی با پرستاران معترض از مطالبات حق طلبانه و از مبارزات آنها و سازمان های پرستاران برای تحقق این مطالبات در همه حال حمایت و برای آنها آرزوی پیروزی می کند .

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)