گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بولتن کارگری شماره 213

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: درخواست آزادی رضا شهابی این بار توسط دبیر شوراهای اسلامی کار
- از تجربه دیگران: اتحادیه های صنفی در حال گذار- تغییرات در روابط صنعتی در ویتنام (بخش پنجم)
- دیگر کشورها: مبارزه علیه برده داری مدرن
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش یازدهم)
- گزارش منتخب: جهنمی برای کارگران هفت تپه
- اشعار کارگری
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شماره 212

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: سیاست دولت؛ توسعە اتحادیەهای کارفرمایی، سرکوب کارگران
- از تجربه دیگران: اتحادیه های صنفی در حال گذار- تغییرات در روابط صنعتی در ویتنام (بخش چهارم)
- دیگر کشورها: اسپانیا مبارزه برای تحقق هر چه سریع تر پایه های حقوق اجتماعی
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش دهم)
- گزارش: لاقیدی دولت، همبستگی مردمی
- طلاعیه: اعتراض اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، خطاب به خامنه ای و حسن روحانی
- گفتگو: یک عمر مبارزه برای احقاق حقوق کارگران و زحمتکشان (بخش دوم)
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شمارۀ 211

دراین شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: تشدید سرکوب فعالان کارگری، نشانە نگرانی از برآمد جنبش کارگری است؛
از تجربە دیگران: اتحادیه های صنفی در حال گذار تغییرات در روابط صنعتی در ویتنام (بخش سوم)
- اعلاميه مشترک: به ياری زلزله زدگان بشتابیم!
تسليت به مردم ايران و آسيب ديدگان زلزله؛
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم ( بخش نهم)
- -اطلاعیه: بیانیه شش تشکل مستقل کارگری در دفاع از محمود صالحی: عزم راسخ در مبارزه علیه ستم و بی عدالتی
- یادداشت منتخب: تهدید به جان محمود صالحی را تحمل نخواهیم کرد
- گزارش: تهران؛ از نگاه کودکان کار
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شماره 210

در این شماره می خوانید:
- کمپین علیە بیکاری؛ تجربه ای نو برای همە بیکاران
- از تجربە دیگران: اتحادیه های صنفی در حال گذار - تغییرات در روابط صنعتی در ویتنام (بخش دوم)
- دیگر کشور ها: کارگران اسپانیا، اتحاد گسترده برای تحقق مطالبات صنفی
- از جهان کار آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش هشتم)
- اطلاعیه: لایحه "سازمان نظام رسانه‌ای کشور" تیر خلاص به روزنامه نگاری مستقل ایران است
- گفت و گوی منتخب : یک عمر مبارزه برای احقاق حقوق کارگران و زحمتکشان (بخش اول)
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شماره 209

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: ترفند جدید وزارت کار؛ حفظ قرارداد های اسارت بار؛
- یادداشت: پروژه سرکوب فعالان کارگری و معلمان؛ ناقوس زوال جمهوری اسلامی ایران
- از تجربە دیگران: اتحادیه های صنفی در حال گذار- تغییرات در روابط صنعتی در ویتنام (بخش اول)
- دیگر کشور ها: دو ترور و چهار سوء قصد به جان سندیکالیست های کلمبیا
- از جهان کار آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش هفتم)
-اطلاعیه: استوار بر سر پیمانش با زحمتکشان باقی ماند
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شماره 208

در این شماره می خوانید:
- جای خالی سندیکاها، بازنشستگان در راس تشکل های زرد کارگری؛
- از تجربە دیگران: آینده جنبش اتحادیه های کارگری در مالزی (بخش دهم)؛
- دیگر کشورها: افزایش فقر 4.1 در صدی در اسپانیا؛
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش ششم)؛
- یادداشت منتخب: برجام دوم، چالش های اقتصاد ایران؛
- برگی از تاریخ: برای سوگواری وقت ضایع نکن، سازمان‌دهی کن؛
- صدای معلم: معلمانی با حقوق ماهیانه 200 تا 300 هزارتومان؛
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شمارۀ 207

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: برای افزایش دستمزد کارگران، اعتراض های کارگری را سازمان دهیم!
- از تجربە دیگران:آینده جنبش اتحادیه های کارگری در مالزی (نهم)؛
- سندیکا های کارگری پیشرو در دفاع از حقوق زحمتکشان
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (قسمت پنجم)؛
- اندیشه: تفکر کارگری از نگاه فعالان سیاسی خارج از کشور (بخش پایانی)
- یادداشت منتخب: وضعیت رو به وخامت اقتصادی و وظایف فعالان کارگری و اجتماعی؛
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شماره 206

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: همبستگی جنبش کارگری در روز جهانی معلم؛
- از تجربه دیگران: آینده جنبش اتحادیه های صنفی در مالزی (بخش هشتم)؛
- دیگر کشورها: کمیسیون های کارگری و منازعه استقالل طلبان کاتالونیا؛
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش چهارم)؛
- اندیشه: تفکر کارگری از نگاه فعاالن سیاسی خارج از کشور (بخش دوم)؛
- تیتر اخبار

تسلیت بە خانوادە محمد جراحی

رفیق محمد جراحی در دوران فعالیتش صرفا بە دلیل دفاع از حقوق کارگران و تلاش برای سازماندهی تشکل های کارگری و عضویت در "کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری" سە بار توسط بیداگاە های مدافع صاحبان سرمایە، محکوم بە زندان شد و زمانی کە مشغول گذراندن دوران ٥ سالە محکومیتش بود، بیمار شد، ولی زندانبانان مانع از درمان او توسط پزشک متخص شدند.

بخش: 

بولتن کارگری شماره 205

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: جنگ جناح ها بر سر مصادرە واحد های صنعتی؛
- از تجربە دیگران: آینده جنبش اتحادیه های کارگری در مالزی (بخش هفتم)
- دیگر کشورها: ونزوئلا در تلاطم تحولات؛
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش سوم)
- اندیشه: تفکر کارگری از نگاه فعالان سیاسی خارج از کشور؛
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شمارۀ 204

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: اعتراض های کارگری در «آذرآب و هپکو»؛ سرکوب گران ناچار به عقب نشینی هستند؛
- از تجربە دیگران: آینده جنبش اتحادیه های کارگری در مالزی(بخش ششم)؛
- دیگر کشورها: رفراندوم استقلال کاتالونیا در اسپانیا و موضع " کمیسیون‌های کارگری"؛
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش دوم)؛
- صدای کارگر: چهره ی سرکوب و تحمیل فقر بر کارگران عریان تر می شود!
- اطلاعیه ها: حمایت گسترده از کارگران، محکومیت تاریخی سرکوب گران

بازداشت و ضرب شتم کارگران حق طلب «هپکو» و «آذرآب» را محکوم می کنیم!

تکرار اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگران این کارخانە‌ها کە از پشتیبانی مردم اراک و عموم کارگران ایران نیز برخوردارند، مؤید آن است کە مسئولین و کارفرمایان با توسل بە سرکوب نمی‌توانند اعتراضات حق‌خواهانە کارگرانی را کە دیگر نمی‌خواهند، «زیر بار ستم» کار و زندگی کنند خاموش سازند.

بولتن کارگری شماره 203

در این شماره می خوانید>
- تحلیل هفته: پاسخ پوچ دولت روحانی به بازنشستگان؛
- یادداشت: زندانیان اعتصابی؛ نمادی از مبارزه جنبش مدنی و کارگران ایران؛
- از تجربه دیگران: آینده جنبش اتحادیه های صنفی در مالزی (قسمت پنجم)؛
- دیگر کشورها: کشاورزان شالیزارهای کلمبیا در اعتصاب؛
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش اول)؛
- گفتگو: مصاحبه با محمود بهشتی لنگرودی پیش از بازداشت؛
- اطلاعیه ها: بیانیه مشترک انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی؛
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شماره 202

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: کولبران،قربانیان سیاست های تبعیض آمیز رژیم در کردستان؛
- از تجربە دیگران: آینده جنبش اتحادیه های کارگری در مالزی (بخش چهارم)؛
- از جهان کاردر جهان کار چه می گذرد؟ قسمت پایانی؛
- اطلاعیه ها: اتحادیه کارگری "وردی" ( اتحادیه خدمات همگانی آلمان) : ما خواهان آزادی فوری رضا شهابی صدای حقوق کارگران هستیم!
- صدای معلم: ادعاها ی کذب و پرونده سازی علیه فعالان صنفی؛
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شماره 201

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: عوام فریبی وزیر کار و 500 هزار شغل؛
- یادداشت: زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا، با تمام توان به یاری آن ها بشتابیم؛
- از تجربە دیگران: آینده جنبش اتحادیه های کارگری در مالزی (بخش سوم)؛
- دیگر کشور ها: کلمبیا، گامی بزرگ در جهت منافع زحمتکشان؛
- از جهان کار: در جهان کار چه می گذرد؟ (قسمت سوم)؛
- اطلاعیه ها: بیانیه کانون صنفی معلمان پیرامون اعتصاب غذای رضای شهابی در زندان گوهردشت؛
- صدای معلم: نه مشت زن خوبی هستم، و نه مشت خورم ملس است؛
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شماره 200

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: سرکوب کارگران و مزدبگیران، تشدید و هماهنگ تر می شود!
- بادداشت: بولتن کارگری بعد از 200 شماره انتشار!
- از تجربە دیگران: آینده جنبش اتحادیه های کارگری در مالزی (بخش دوم)
- دیگر کشورها: اسپانیا: افزایش قراردادهای موقت، پایین آمدن دستمزدها!
- از جهان کار: در جهان کار چه می گذرد؟ قسمت دوم
- یادداشت منتخب: باز هم اعتصاب غذای زندانیان سیاسی
- گفت و گو با فریبرز رییس دانا در رابطه با طرح کارورزی
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شماره 199

در این شماره می خوانید:

- تحلیل هفته: رضا شهابی و دیگر فعالان کارگری را آزاد کنید!
- از تجربە دیگران: آینده جنبش اتحادیه های کارگری در مالزی (بخش اول)
- دیگر کشورها: تشکل های کارگری اسپانیا در سوگ قربانیان تروریسم
- از جهان کار: در جهان کار چه می گذرد؟
- اعلاميه مشترک: ما خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی هستیم
- صدای کارگر: حکم شنیع شلاق، زخم های ملتهب چون آتشفشانی سر باز خواهند کرد
- اخبار

بولتن کارگری شماره 198

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: ربیعی و فراکسیون "امید" ضد حقوق کارگران هستند!
- از تجربە دیگران: جنبش اتحادیه های صنفی در بنگلادش (بخش دهم)
- دیگر کشورها: اعتصاب کارگران فرودگاه بارسلون و صفهای طولانی مسافران
- از جهان کار: جهان بدون کار (بخش آخر)
- تشکل ها: کانون مدافعان حقوق کارگر - اعتراض های کارگران؛ ناکار آمدی تشدید سرکوب های قرون وسطایی
- صدای معلم: بطحایی، گزینه دولت علیه آموزش عمومی

بولتن کارگری شماره 197

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: تعمیم طرح استاد شاگردی و کارورزی بە میان پرستاران!
- از تجربه دیگران: جنبش اتحادیه های صنفی در بنگلادش (بخش نهم)
- دیگر کشورها: یورش سرمایه داری جهانی؛ گسترش مبارزه متحد کارگران
- از جهان کار: جهان بدون کار (بخش سیزدهم)
- ترجمه منتخب: برده داری نوین
- تشکلها: بیانیه کانون صنفی فرهنگیان گیلان - دستگیری اسماعیل عبدی و حکم رضا مسلمی
- حوادث کار: مرگ و مصدومیت برای ۲۹ کارگر
- اخبار کارگری

بولتن کارگری شماره 196

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: تشدید مقاومت و اعتراض های کارگران بە رغم سرکوب ها!
- از تجربە دیگران: جنبش اتحادیه های صنفی در بنگلادش (بخش هشتم)؛
- دیگر کشورها: سندیکاهای بزرگ کارگری ونزوئلا، در برابر اپوزیسیون راست خشونت طلب؛
- از جهان کار: جهان بدون کار (بخش 12)؛
- یادداشت منتخب: سرکوب کارگران با کدامین اصول قانونی؛
- صدای معلم: دغدغه های تشکل های صنفی و دولت روحانی؛
- تشکلها: بیانیه کنشگران حوزه‌های مختلف اجتماعی علیه طرح کارورزی؛

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)