گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بولتن کارگری شمارە ٨٤- ترفند وزارت کار برای تضعیف تشکل های کارگری

تحلیل هفته- ترفند وزارت کار
برای تضعیف تشکل های کارگری
از تجربه دیگران: تشکل‌های کارگری در پاکستان - بخش هفتم
کارگران ایران: بازداشت جعفرعظیمزاده اعتراض ۲۱ تشکل کارگری در ایران
پایان اعتصاب کارگران لوله و نورد صفا
اطلاعیه‌ها: سرکوب فعالان سندیکا یی را در ایران محکوم کنید
در محكوميت دستگيري فعالان كارگري

بولتن کارگری شماره 83 - کارگران زیر بار تاچریسم حکومت نخواهند رفت!

تحلیل هفته- کارگران زیر بار تاچریسم حکومت نخواهند رفت!
کارگران ایران- آزادی ابراهیم مددی و داود رضوی
اطلاعیه‌ها- شاپور" احسانی راد" را آزاد کنید
گفت‌و‌گو- گفت‌وگو با خلیل پرن از فعالان سندیکای کارگران فلزکارومکانیک در دهه پنجاه و شصت
و....

بولتن کارگری شماره 82 - تحمیل قرارداد دستەجمعی، پیروزی کارگران مجتمع مس سرچشمە

تحلیل هفته - تحمیل قرارداد دستەجمعی، پیروزی کارگران مجتمع مس سرچشمە
اطلاعیه ها- بیانیه جمعی از فعالان کارگری، روزنامه نگاران و نویسندگان ایران، کوشندگان برپایی جشن اول ماه مه را آزاد کنید!
سندیکای کارگران نقاش استان البرز- ابراهیم مددی و داود رضوی را آزاد کنید!
صدای کارگر- صعود به قله دماوند با شعار آزادی معلمان در بند

از تجربۀ دیگران - دفتر سوم

تجاربی از تاریخ جنبش کارگری در دیگر کشورها

دفتر حاضر سومین مجموعه از مقالاتی است از تجربیات جنبش کارگری و اتحادیه ای در دیگر کشورها، که زیر نام "از تجربۀ دیگران" در بولتن کارگری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) انتشار می یابند. بولتن نامبرده هفتگی است و هر هفته می تواند فقط بخش کوچکی از یک مقاله را درج کند.

دفتر حاضر مقالات یک دورۀ حدوداً 6 ماهه را شامل می شود و حاوی مقالاتی است در بارۀ جنبشهای کارگری و اتحادیه ای در رئوسی کلی در پهنۀ جهانی و به طور مشخص در امریکا، آلمان، شیلی، برخی از کشورهای امریکای لاتین، تونس و مصر. ترتیب مقالات عیناً از انتشار آنها در بولتن کارگری اخذ شده است.

بخش: 

بولتن کارگری شماره 81: سرکوب و فریب نمی‌تواند مانع مبارزات حق طلبانە شود!

تحلیل هفته: سرکوب و فریب نمی‌تواند مانع مبارزات حق طلبانە شود!
از تجربۀ دیگران : تشکلهای کارگری در پاکستان: بی هیچ نقشی در روند سیاسی، چرا؟- 4
اخبار خارجی : ایسلند: شمار اعتصاب کنندگان تا ۷۰هزار تن
اخبار ایران : مبارزه معلمان بی وقفه ادامه دارد
اطلاعیه ها : ندای مظلومیت خود را با سکوت فریاد می کنیم
اندیشه : فضای حاکم بر دولت یازدهم، فضای شعارزدگی است
ادبیات کارگری : داووس
گزارش : جلوه هائی از همبستگی کارگری در کشورهای مختلف در روز اول ماه می
یادداشت : سیر صعودی تعطیلی کارخانه ها و تهی تر شدن سفرۀ کارگران

بولتن کارگری شمارۀ 80: مراسم دولتی استادیوم ۱۲هزار نفره، به نام کارگر علیه کارگر!

بولتن کارگری ویژۀ 1 ماه می، روز جهانی کارگر

تحلیل هفته: مراسم دولتی استادیوم ۱۲هزار نفره، به نام کارگر علیه کارگر!
از تجربۀ دیگران: تشکلهای کارگری در پاکستان: بی هیچ نقشی در روند سیاسی، چرا؟ - 3
اخبار خارجی: جهان: روز اول ماه می، آغاز کارزار "این نوع کار در خور هیچ کس نیست"
تأمین اجتماعی: درب همچنان بر پاشنۀ سابق می چرخد
یادداشت: ضرورت مبارزۀ کارگری با ابزار و شرایط امروزی
اعلامیه: به پایمال شدن حقوق اتحادیه های آزاد و حبس فعالان آن در ایران اعتراض کنید!
تراز سال: سال 93، نقطۀ عطف جنبش کارگری

حقوق بشر و حقوق کارگران

مصاحبه گروه کار کارگری با حسن نایب هاشم

حقوق کارگری هم با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و هم با دو میثاق متمم آن عجین شده اند؛ به خصوص در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. هم‌چنین در بسیاری از کنواسیون‌هایی که چه در رابطه با رفع تبعیض و چه در رابطه با مسائل دیگر مطرح شده‌اند، به مسئله‌ی حقوق کارگران اشاره‌ی جدی شده است. جدا از این، «سازمان بین‌المللی کار» کنوانسیون‌های عدیده‌ای در رابطه با حقوق کارگران دارد که حتی نسبت به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، از قدمت بیشتری برخوردار اند

بخش: 

از معیشت و اعتراض کارگران و زحمتکشان

برنامۀ پالتاکی به مناسبت روز اول ماه می

این برنامه شامل سخنرانی در موضوعات زیر خواهد بود:
- "پریکاریات"، یک طبقۀ جدید؟ توسط دنا بابا احمدی
- دستمزدها در جمهوری اسلامی و تاثیرات آن برمعیشت طبقات فرودست توسط جعفر حسین زاده
- اعتراضات و اعتصابات کارگری در سال گذشته توسط صادق کار
- شاخص "سهولت کسب و کار" و آلترناتیو کارگری آن توسط علی پورنقوی
- جنبش کارگری ایران در سالی که گذشت و چشم انداز سال 94 توسط فرهاد فدائی

بخش: 

کلیپ سال ٩٣، سال نقطعە عطف جنبش کارگری

سال گذشتە را بە حق می توان از جهات مختلف نقطعە عطفی در سە دهە گذشتە برای جنبش کارگری بە حساب آورد. در این سال بە جرات میتوان گفت کمتر روزی را می شد یافت، کە بدون یک یا چند اعتصاب و اعتراض کارگری بە شب رسیدە باشد. سال ٩٣ سال مقاومت کم نظیر کارگران و مزدبگیران بود و دولت فکر نمیکرد...

بخش: 

بولتن کارگری شماره 77: مقاومت و اعتراض‌ کارگران ثمر می‌دهند

- تحلیل هفته- مقاومت و اعتراض‌ کارگران ثمر می‌دهند
- از تجربه دیگران- جنبش‌های کارگری در تونس و مصر - بخش آخر
- صدای کارگر - امنیت شغلی کارگران به شدت تهدید می‌شود
- اندیشه- دبیر انجمن صنفی کارگران پتروشیمی شازند: تشکل‌های کارگری به یک خانه تکانی اساسی نیاز دارند
و...

بولتن کارگری شماره 76: کار مشترک، حول سە مطالبە‌ در روز جهانی کارگر

تحلیل هفته - کار مشترک، حول سە مطالبە‌ در روز جهانی کارگر
از تجربه دیگران - جنبش‌های کارگری در تونس و مصر – ۲
اخبار خارجی
ویتنام - هزاران نفر در اعتصاب در اعتراض به قانون بیمه
آرژانتین - اعتصاب کارگران در اعتراض به مالیات‌ها

بولتن کارگری شماره 75: کارگران پتروشیمی تبریز علیه قرارداد موقت، برای افزایش دستمزد

تحلیل هفته : کارگران پتروشیمی تبریز علیه قرارداد موقت، برای افزایش دستمزد
از تجارب دیگران : جنبشهای کارگری در تونس و مصر - 2
اخبار خارجی : فرانسه: معترضین "شامپاین" به خیابان می آیند
: اندونزی: لغو طرح تکلم به زبان محلی برای کارگران خارجی
از داخل : تجمع صدها کارگر پتروشیمی تبریز در برابر ادارۀ کار
: حوادث کار
صدای کارگر : رکود بی سابقه در واحدهای قطعه ساز
جنبش کارگری : اتحادیه های کارگری و ملی شدن صنعت نفت
ادبیات کارگری : بیا و نغمه ز صبح و سحر کنیم آغاز

بولتن کارگری 74: تعیین حداقل دستمزد، سیاست ضد کارگری شورای عالی کار

تحلیل هفته: تعیین حداقل دستمزد، سیاست ضد کارگری شورای عالی کار
از تجارب دیگران: جنبشهای کارگری در تونس و مصر - 1
اخبار خارجی: کارگران خانگی: حقوق ناچیز، آزادی محدود، سوء استفادۀ مکرر
: بریتانیا: حداقل دستمزد بسیار پائین است
از داخل: محکومیت جعفر عظیم زاده به 6 سال زندان
: گسترش اعتراضات صنفی معلمان
: از اخراجها، اعتصابات و اعتراضات کارگران
: حوادث کار
گزارش: دستمزد کارگران معدن هیچ سنخیتی با کار آنان ندارد

بولتن کارگری شماره 73: تداوم مبارزات برای افزایش دستمزد و بهبود معیشت

تحلیل هفته: تداوم مبارزات برای افزایش دستمزد و بهبود معیشت
از تجارب دیگران: اتحادیه های کارگری و دموکراسی در امریکای لاتین - 7
اخبار خارجی: فاصله دستمزد زن و مرد تا 70 سال آینده پر نخواهد شد
: اتکای دولت آرژانتین لبه تغییر مالیات بر درآمد در مذاکره با اتحادیه ها
از داخل: دستگیری فعالان کارگری در آستانۀ روز جهانی زن
: ادامۀ تجمعات معلمان و کارگران
: حوادث کار
گفتگو: برای اتحاد سراسری برنامه ای راهبردی و عملیاتی اتخاذ کنیم

بولتن کارگری شماره 71: کارگران و زحمت کشان از فراخوان 10 اسفند معلمان حمایت کنید

تحلیل هفته: کارگران و زحمت کشان از فراخوان 10 اسفند معلمان حمایت کنید
از تجارب دیگران: اتحادیه‌های کارگری و دموکراسی در آمریکای لاتین - بخش 5
اندیشه: مبارزه کارگران جایگاه مستحکمی یافته است
تاریخ کارگری: گاه شمار اعتصاب هاى کارگرى در ايران

بولتن کارگری شماره 70: پرستاران توانستند، معلمان و کارگران نیز می توانند!

تحلیل هفته: پرستاران توانستند ، معلمان و کارگران نیز می تواند

از تجارب دیگران: اتحادیه های کارگری و دموکراسی در امریکای لاتین - 4

اخبار خارجی وزیر کار: وسیع‌تر از گذشته ، به سوی قراردادهای کار دسته جمعی

/ افزایش مهاجران رومانیایی و بلغاری در میان کارگران بریتانیا

کارگران ایران: انتقال بهنام ابراهيم زاده به قرنطينه زندان گوهردشت

تاریخ کارگری: پیش کسوتان جنبش کارگری ایران

بولتن کارگری شماره 69: آقای محجوب، دو صد گفته چون نیم کردار نیست!

تحلیل هفته : آقای محجوب، دو صد گفته چون نیم کردار نیست!
از تجارب دیگران : اتحادیه های کارگری و دموکراسی در امریکای لاتین - 3
اخبار خارجی : جهان: گروه ۲۰ (جی ۲۰، ‌G20) ده میلیون شغل دیگر را به خطر ‌می‌اندازد
: عربستن سعودی: زنان 13 درصد نیروی کار را تشکیل ‌می‌دهند
از داخل : تجمع کارگران شیشه آبگینه
: جان کارگران ، جان نیست؟
: اعتصاب غذای200 کارگر کارخانه گندله سازی چادرملو
: حوادث کار
تاریخ کارگری : پیش کسوتان جنبش کارگری ایران
اقتصاد ملی : اژدهای فساد زوایای امنیتی، اجتماعی و سیاسی دارد

بولتن کارگری 68: نمی توانید مانع اعتلای مبارزات کارگران شوید!

تحلیل هفته: نمی توانید مانع اعتلای مبارزات کارگران شوید!
از تجارب دیگران: اتحادیه های کارگری و دموکراسی در امریکای لاتین - 2
اخبار خارجی: خودداری بانک جهانی از تحقیق در کار اجباری و کار کودکان در ازبکستان
: آگهی استخدام افراد "ترجیحاً غیر یهود" در فرانسه توفان به پا کرد
از داخل: فرماندار شاکی: کارگران معدن بافق دادگاهی شدند
: اولتیماتوم قاطعانۀ کارگران نورد لولۀ صفا، کارفرما عقب نشست
: حوادث کار
تاریخ کارگری: نقش کارگران در ملی شدن صنعت نفت
اقتصاد ملی: زندگی کارگران در استانهای مختلف ایران

بولتن کارگری شماره 67: زمان مماشات و عقب نشینی نیست!

تحلیل هفته: زمان مماشات و عقب نشینی نیست!
از تجربه دیگران: اتحادیه‌های کارگری و دموکراسی در آمریکای لاتین - ۱- نوشته استیون لویتسکی و اسکات مینوارینگ
اخبار خارجی: یونان - پیروزی حزب چپ و ضد ریاضتی «سیریزا»
کارگران ایران: تجمع کارگران آبفای اهواز
اخبار کوتاه: کارگران «گسترش مانا ساز» ۲ ماه حقوق نگرفته‌اند
حوادث کار: مرگ یک کارگر پس از سقوط از ارتفاع ۱۵ متری
اندیشه: حسین حبیبی دبیرکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران- ۸۰ درصد کارگران بدور از مزایای قانونی کار می کنند
تاریخ کارگری: تاریخچه ای از جنبش کارگری ایران (قسمت اول)
یاداشت: ضرورت ايجاد تشكل سراسري (بخش دوم)
گزارش: لرستان و معضل بیکاری

به حمایت از حرکت معلمان و دیگر زحمتکشان علیه فقر و بیداد

اعلامیۀ گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مطالبۀ یک زندگی شرافتمندانه، اعتراض به تبعیض و بیعدالتی - خواه تبعیض حقوقی، خواه تبعیض اقتصادی – و به طور کلی حرکاتی که این روزها در میان معلمان مشاهده می کنیم، ویژۀ وضع معلمان نیست. این وضع در میان گروه های وسیعی از مردم کشورمان، و ای بسا در میان اکثریت مردم کشور، جریان دارد. طنین تجمعات وسیع چندی پیش پرستاران، با مطالبات مشابه هنوز فرو ننشسته است. به علاوه حرکاتی با جوهر یکسان و در اعتراض به مسخ کامل قانون کار را هر روزه در میان کارگران و دیگر زحمتکشان کشورمان می بینیم.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)