لطف‌الله میثمی

براندازی قانونی؟

مقام رهبری و نظام جمهوری اسلامی هم درواقع بر این نكته صحه گذاشتند كه نیروی مخالف می‌تواند در چارچوب قانون قدرت را به‌دست بگیرد، بنابراین مخالفت قانونی با عملكرد و سیاست‌های حاكم نمی‌تواند با براندازی یكسان شمرده شود... آلترناتیوی كه در چارچوب راهكارهای قانونی مانند فعالیت‌های حزبی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، رفراندوم قانونی و... به ارائه دیدگاه‌های خود می‌پردازد، نمی‌تواند با نیروی برانداز یكی شمرده شود.

اشتراک در RSS - لطف‌الله میثمی