گودرز اقتداری

خروج آمریکا از افغانستان و دولت جدید طالبان

گفتار هفته از سلسله برنامه ها هفتگی است که توسط گودرز اقتداری تهیه و اجراء می شود. موضوع این برنامه اختصاص به وقایع خروج آمریکا و متحدان خود از افغانستان و تصرف کل افغانستان توسط طالبان و پی آمدهای آن.

دولت جدید و انتخاب وزیر امور خارجه

گفتار هفتە از گودرز اقتداری

گفتار هفته از سلسله برنامه ها هفتگی است که توسط گودرز اقتداری تهیه و اجراء می شود. موضوع این برنامه اختصاص به وقایع ایران در باره تشکیل دولت جدید توسط ریئسی و انتخاب حسین امیر عبداللهیان.

محدود سازی استفاده از اینترنت و شبکه های مجازی و بحثی در شبکه های افقی برای کنشگری در جامعه مدنی

واقعیت مطلب آنست که ساختار افقی شبکه های اجتماعی از سوی نیروهای امنیتی پلیس کمتر در خطر خواهد بود تا ساختار عمودی. اگر به گذشته أحزاب سیاسی هم توجه کنیم مثلا در دوران مبارزات چریکی با وجود انکه أنواع واقسام تاکتیک های ضد اطلاعاتی بکار میرفت اما با لو رفتن افراد خطر ان وجود داشت که همه شاخه های مربوط وسیله نیروی امنیتی حاکم در خطر حمله قرار بگیرند. در شبکه های افقی هویت افراد کمتر با شبکه های دیگر به مشارکت گذاشته میشود و أساسا ضرورت ندارد که کسی از ان خبر داشته باشد.

اعتراضات مردم در برخی از شهرها و بویژه در استان خوزستان که برای وضعیت بد معیشتی، محیط زیستی و از جمله مسئله بی آبی در این استان زرخیز

گفتار هفته از سلسله برنامه ها هفتگی است که توسط گودرز اقتداری تهیه و اجراء می شود

گفتار هفته از سلسله برنامه ها هفتگی است که توسط گودرز اقتداری تهیه و اجراء می شود. موضوع این برنامه اختصاص به اعتراضات مردم در برخی از شهرها و بویژه در استان خوزستان که برای وضعیت بد معیشتی، محیط زیستی و از جمله مسئله بی آبی در این استان زرخیز به پا خواستند

مبارزه برای نان و گل سرخ

به مناسبت۸ مارس روز جهانی زنان و گرامیداشت

در مارس ۱۹۱۲ اعتصاب بزرگ زنان کارگر در کارخانه نساجی لارنس ماساچوست که با سرکوب گارد ملی در هم شکست به اعتصاب "نان و گل سرخ" معروف شد، چرا که علاوه بر تلاش برای دستمزد مناسب (نان) خواستار احترام و ارزش برابر (گل سرخ) هم بود. به دنبال پیوستن زنان روسیه به جنبش جهانی در ۱۹۱۲، سرانجام مذاکره بین المللی زنان به انتخاب ۸ مارس برای برگزاری جهانی روز زنان انجامید که هنوز هم در اکثر کشورهای جهان بجز آمریکا برای ارزشگذاری مشارکت و پیروزی های زنان جشن گرفته می شود. ...

بخش: 

برخورد تعاملی ایران به نفع جامعه مدنی هم هست

اگر ایران به ادعای خود در عدم تمایل به دستیابی به سلاح هسته‌ای پایبند است دلیلی ندارد که در مورد شفافیت برنامه هسته‌ای خود مقاومت نشان دهد تا آن زمان که فرصت کنونی از دست برود و یا کشور و مردم را با یک فاجعه بزرگ به نابودی بکشاند چرا که مردم ما بهای ان را تا دهه‌های بسیار باید بپردازند.

بخش: 

۱۰۰۰ روز با اوبامایی که نبود

امروز اما آبها از آسیاب افتاده اند. ایالات متحده و رئیس جمهور آن آقای اوباما مبارزات انتخاباتی جدیدی را برای انتخاب رئیس جمهور آغاز می کنند اما مردمی که با انرژی سرشار او را به کاخ سفید فرستاده بودند در کوچه پس کوچه های شیکاگو، نیویورک، لس آنجلس، اوکلند و پرتلند هم چنان به دنبال باراک اوبامایی می گردند که در راه کاخ سفید گم شد و...

اشتراک در RSS - گودرز اقتداری