کار آنلاین

قتل عام تابستان ١٣٦٧ زندانيان سياسی فاجعه ای که، زنده مي ماند!

گزارش کار از برگزاری مراسم يادمان قربانيان کشتار زندانيان سياسی تابستان ١٣٦٧ در دانشگاه تورنتو

آيا تا به حال گذارتان به گورستان خاوران افتاده است؟ گوشه اي از بيابان هاي اطراف تهران كه آرامگاه هزاران هزار زن و مرد آزادانديش شده است. چه كسي ميداند، چندين هزار جان پاك با پيكرهاي به خون كشيده شده، در آن نقطه از خاك ايران، خفته اند؟

گزارشی از پروژه کانال تلويزيونی در هلند

بر خلاف اينکه سرمايه گذاري ا ين فرستنده توسط کشور هلند تامين شده است، ولي هنوز مشخص نيست اين شبکه در چه کشوري مستقر خواهد شد. دست اندر کاران اميدوارند اين شبکه در چند ماه آينده شروع بکار نمايد. اگرچه در آشنا بودن اين افراد به کار مطبوعاتي، هيچ شبه اي وجود ندارد ولي از ميزان آگاهي آنان از سيستم بوروکراتيک و مديريت هلند نيز هيچ نشانه اي در دست نيست. با توجه به اين امر بعيد بنظر ميرسد که در چند ماه آتي اين فرستنده تلويزيوني بکار بيافتد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - کار آنلاین