کار آنلاین

تظاهرات در شهر تروندهایم نروژ

عصر امروز چهار شنبه ۱۴ سپتامبر در شهر ترندهایم کشور نروژ، تظاهرات با شکوهی با حضور عده کثیری از مخالفین حکومت دیکتاتور جمهوری اسلامی و کردهای مقیم ترندهایم به همراه پناهجویان اتیوپی، و نیز بخشی از اهالی این شهر در مرکز شهر ترندهایم برگزار شد

با یاد قربانیان تروریسم کور در شهر تروندهایم نروژ

بیست و پنجم ژولای، ساعت پنج بعد اظهر هزاران نفر از ساکنین شهر تروندهایم نروژ در یک گردهمایی باشکوە با نثار گل و افروختن شمع یاد قربانیان تروریسم کور چند روز اخیر در این کشور را گرامی داشتند

در انفجاری کە ساعتی پیش در ساختمان مقر دولت نروژ رخ داد حداقل ٢ نفر کشتە و تعداد زیادی مجروح شذند

مقر دولت نروژ، در اثر یک انفجار شدید بە شدت آسیب دید

تا کنون کشتە شذن حداقل ٢ نفر و مجروح شذن تعداد زیادی تایید شدە است. اما هویت و موقعیت کشتە شدگان و مجروحین این انفجار هنوز فاش نشدە است. سخنگوی پلیس نیز از پاسخ دادن بە سوال خبرنگاری کە از وی پرسید آیا نخست وزیر نیز جز مجروحین است خوداری ورزید. با توجە بە اینکە ظاهرا هدف بمب گذاری مقر دولت بودە است احتمال دادە می شود عدەای از کارکنان و مقامات نروژی نیز در این انفجار آسیب دیدە باشند

تجمع اعتراضی در مقابل مسجد امام علی در اسلو

در این تجمع اعتراضی کە در آن احزاب، سازمانها و گروههای سیاسی مختلفی حضور داشتند، شرکت کنندگان ضمن حمل تصاویری ازقربا نیان و افرادی کە توسط رژیم اعدام شدە اند، این جنایات را محکوم و خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رعایت حقوق بشر در ایران شدند

اهدای جایزە بین المللی کنفدراسیون کارگری نروژ (ال او) بە یک رهبر کارگری از فلسطین

دبیر کل کنفدراسیون سراسری کارگران نروژ، آقای فلوتهن، پس از اهدای این جایزە بە رهبر کارگری فلسطینی، ضمن استقبال از تصمیم هیئت ژوری و ستایش از نقش آقای سعید، اظهار امیدواری کرد که اهدای این جایزە ، سبب جلب توجە افکار عمومی بە وضعیت فلسطین و دشواریهای موجود در فلسطین گردد

گزارشی از برگزاری جشن اول ماه مه در شهر اسن - آلمان

چادر سازمان اکثریت با عکس های تظاهرات خیابانی در جریان برآمد جنبش سبز و تصاویری از صحنه های سرکوب مردم، صورت نمایشگاه عکس را یافته بود. پرتره بنیانگذاران سازمان نیز در این مجموعه به چشم می خورد. در روی میز و در امتداد بیرونی چادر بزرگ سازمان اکثریت، مطالبات کارگران ایران به زبان آلمانی و در تابلوهائی در معرض دید و اطلاع بازدید کنندگان قرار داشت

گزارش چهارمین روز کنگرە ١٢ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

پس از تعیین نظر کنگره در مورد جزئیات طرح سند سیاسی، کلیات سند به رأی کنگره گذاشته شد. نتیجه آرا در مورد سند سیاسی به قرار زیر شد: 92 درصد موافق، 5/1 درصد مخالف و 5/6 درصد ممتنع. چنین درصد بالائی از موافقان حول یک سند سیاسی در کنگره های سازمان بی سابقه بوده است.

گزارش سومین روز کار کنگرە ١٢ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

برگزاری میزگرد یا سمینارهای تماتیک حدوداً دو ساعته در پایان وقت رسمی کنگره به تدریج به رسمی پایدار در کنگره های سازمان تبدیل می شود. میزگرد سازمان یافته برای سومین شب کنگره به موضوع خشونت علیه زنان، از جمله در سازمانهای سیاسی اختصاص داشت.

گزارش دومین روز کنگرە دوازدهمسازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

طرح ارائه شده توسط شورای مرکزی دوره یازدهم پیرامون وحدت 3 سازمان، با کسب توافق 87 درصد آرا به تصویب رسید. کنگره با تحقق نخستین مصوبه خود با چنین اکثریت قاطعی، به کار روز دوم خود خاتمه داد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - کار آنلاین