کار آنلاین

گزارش نخستین روز کنگرە دوازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

طرح اسناد "سیما، ارزشها و نگاه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)"، "سیاستهای ما در دوره آتی فعالیت ما" و "وظایف اصلی و اولویتهای ما در دوره آتی فعالیت سازمان" بە بحث و بررسی کنگرە گذاشە شدند و پس از اظهار نظر موافق و مخالف هر سه سند بعنوان سند مبنا پذیرفته شدند، تا جهت تدقیق و تکمیل در اختیار کمیسیونهای ذیربط قرار گیرند.

اطلاعیه آغاز به کار دوازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مباحث کنگره حول طرح اسناد در دستور کار آن از طریق اینترنت، در اتاق پالتاک سازمان قابل پیگیری اند. کار-آنلاین هم به ارائه گزارشهای روزانه در پایان هر روز کنگره اقدام خواهد کرد.

اجتماع اعتراضی جلو وزارت خارجە نروژ در اسلو

روز یکشنبە اول اسفند ١٣٨٩، با شرکت شمار قابل توجەای از هموطنان ایرانی، در جلو وزارت خارجە نروژ در شهر اسلو، اجتماعی اعتراضی در گرامیداشت جانباختگان بیست و پنج بهمن، شهدا قانع ژالە و محمد مختاری و در حمایت از اعتراضات مردم ایران برگزار شد.

شرکت سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت در روز شهدای شیوعی

روز اول اسفند، مراسمی بە مناسبت روز شهدای شیوعی از طرف حزب کمونیست عراق و حزب کمونیست کردستان در شهر اسلو در کشور نروژ برگزارشد.

در این مراسم از سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت نیز دعوت بعمل آمدەبود.

انعکاس 40-مین سالگرد جنبش فدائی در رسانه ها

۴۰-مین سالگرد جنبش فدائی انعکاس گسترده ای در رسانه ها داشته و تاکنون مطالب متعددی در این باره انتشار یافته اند. برای سهولت دسترسی به این مطالب، لینک تعدادی از آنها در زیر در اختیار خوانندگان قرار می گیرد. این لیست مداوماً تکمیل خواهد شد.

گزارش تجمع ایرانیان آزادیخواه در اعتراض به اعدامهای اخیر در ایران

این تشکل ازتمامی نهادهای حقوق بشری وسازمان های غیر دولتی درخواست داشت تا ضمن انعکاس اخبار مربوط به زندانیان در ایران، دولت ها و مقامات محلی خود را برای اعتراض به این موضوع تحت فشار قرار دهند

دیدار مشترک سازمان فدائیان خلق ـ اکثریت و حزب دمکرات کردستان ایران در نروژ

در این جلسە کە بە دعوت حزب دمکرات کردستان ایران صورت گرفتە بود، راهکارهای فعالیت مشترک دو جریان سیاسی مورد بحث و گفتگو قرارگرفت، و نهایتا تصمیم گرفتە شد کە حول سە محور اساسی جلسات مشترک، اطلاعیە مشترک و تشکیل سمینارهای بحث حول مسائل مختلف سیاسی از جملە مسئلە ملی ـ قومی، دو جریان فعالیتهای خود را متمرکز کردە و آن را بە شیوەای سیستماتیک در آیندە ادامە بدهند

ما محکوم می کنیم!

روز دوشنبه ۳۱ ژانویه، خانم باربارا لوخبیلر، رئیس هیئت نمایندگی پارلمان اروپا در مناسبات با ایران و خانم هایدی هوتلا، رئیس سوکمیسیون حقوق بشر اروپا، با صدور یک بیانیه مطبوعاتی، اعدام خانم زهرا بهرامی را محکوم کردند

فراخوان اعتراض به حکم صادره علیه نسرین ستوده. حکم صادره علیه نسرین ستوده، برهانی است بر حقانیت راه او

"جرم" اصلی نسرین ستوده، نه اقدام علیه امنیت ملی بلکه دفاع از حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان، حقوق متهمین و زندانیان سیاسی است. نسرین ستوده نه تنها به این "جرم" به بیش از سی سال مجازات محکوم شده است، بلکه در کمال تعجب و تاسف خانواده او نیز از پیگیری وضعیت اش منع شده و به این دلیل متهم تلقی می شوند

نامه سرگشاده احمدی نژاد به نمایندگان مجلس

محمود احمدی نژاد در نامه ای سرگشاده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، که روز دوشنبه 4 بهمن (24 ژانویه) انتشار یافت، مدیریت مجمع تشخیص مصلحت نظام را به "مخدوش کردن روند مدیریت کشور"، "عمل خلاف دیدگاه های رهبر" و "ترجیح دادن مصالح خواص بر مصالح نظام" و رؤسای قوه مقننه و قضائیه را به همراهی با این اقدامات متهم کرده است

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - کار آنلاین