کار آنلاین

نامه سرگشاده جامعه جهانی بهائی به محمد صادق لاریجانی اعضای هیئت یاران و دیگر بهائیان دربند را آزاد کنید!

جامعه جهانی بهائی در نامه ای سرگشاده به محمد صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائی جمهوری اسلامی ایران، جریان سراسر غیرحقوقی پرونده بهائیان در دادگاه های ایران، خاصه جریان محاکمه 8 تن از مسئولان هماهنگی "امور روحانی و اجتماعی جامعه بهائی ایران" را، که اخیراً صورت یافت، مورد نقد قرار داده و در پایان خواستار آزادی آنان و دیگر بهائیان دربند شده است

 

گزارشی از سومین کنگره حزب چپ اروپائی

در جریان مباحث در کنگره سخنرانان بر ضرورت شکل گیری یک جریان چپ قوی و تکثرگرا برای مقابله با سیاستهای نئولیبرالی حاکم بر اروپا وبحران مالی موجود ناشی از آن تاکید داشتند. در راستای تدوین "نقشه راه برای یک اروپای اجتماعی" پیشنهاد شد که بدیل سیاست بانک مرکزی اروپا در پیوند با سیاستهای دولتهای حاکم برای نجات بانکها، صندوقی با کمک این بانک برای توسعه زیربنائی و ساختاری، آموزش، وام کم بهره به بنگاهای تولیدی تشکیل گردد

گزارش سمینار احزاب و سازمانهای ایرانی در بروکسل

در تاریخ یکشنبه 28 نوامبر توسط کمیته همکاریهای احزاب در بلژیک ... سمیناری با حضور 70 نفر از ایرانیان مقیم بلژیک برگزار گردید. در این سمینار از نمایندگان جبهه ملی ایران- اروپا آقای کمال ارس، از حزب دمکرات کردستان ایران آقای صادق زرزا، از سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) آقای بهزاد کریمی و از طرف کمیته همکاریهای احزاب در بلژیک آقای علی صمد به عنوان گرداننده جلسه، شرکت داشتند

فراخوان برگزاری مراسم سراسری شانزده آذر (روز دانشجو)از طرف تشکلات دانشجویی خارج از کشور

... اینک رسالت سنگینی بر دوش دانشجویان ایرانی برون مرزی قرار دارد تا با استفاده از ظرفیتهای موجود و بسیج دانشگاههای خارج از کشور به یاری جنبش دانشجویی ایران برخیزند و مکمل فعالیتهای دانشجویان داخل کشور باشند. افزایش همگرایی در مسیر فعالیتها و گسترش کمی و کیفی تشکلهای دانشجویی ایرانی در سرتاسر جهان، گامهای ضروری برای تحرک مجدد جنبش دانشجویی خارج از کشور است

نامه رئیس و معاون کرسی نمایندگی ایران در پارلمان اروپا

در گزارشها امده است که روند محاکمه این افراد روندی غیرعادلانه و غیرقانونی نبوده و در مدت زندان انها تحت شکنجه و ازار بوده اند. ما از شما می خواهیم که این اعدامها را متوقف کنید و شرایط را برای محاکمه قانونی و عادلانه انها فراهم کنید، به نحوی که یک محاکمه مبتنی بر قوانین بین المللی میسر شود

حمله شدید اوا جولی، کاندید سبزهای فرانسه در انتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه به برنامه رفرم سارکوزی

خانم اوا جولی که برای شرکت در کنفرانس اکو لوژیست های اروپا به اسلو سفر کرده است دربخش دیگری از اظهارات خود گفت، ما برای تغێر دولت در فرانسه و تهیه و تصویب یک قانون اصلاحی عادلانه همچنان در تلاش خواهیم بود ما میدانیم که دامنه مخا لفت با رفرم به میان برخی از سیاست مداران محافظه کار نیز امتداد یافته است .خوشبختانه این امکان وجود دارد که ما بتوانیم با تغیر دولت در انتخابات آینده این قانون را نیز تغیردهیم 

تحریم شرکت هواپیمایی "رایان ایر" توسط اتحایه های کارگری نروژ

بنا بر گزارش رونامه نروژی "کلاسه کمپن"، "ترینه لیسه سوندنس" یکی از رهبران اصلی بزرگترین کنفدراسیون کارگری نروژ، از شرکت های هواپیمایی ارزان قیمت بدلیل عدم رعایت و پذیرش قوانین و مقررات کار در نروژ به شدت انتقاد کرده، و گفته است که اتحادیه ها از شرکت های هوایی که قوانین کار در مورد کارکنانشان را رعایت نمی کنند

مذاکره رهبران فدراسیونهای کارگری نروژ و فلسطین

بر اساس توافق بعمل آمده "ال او" وعده داده است که برای تقویت کنفدراسیون عمومی کارگران فلسطین و افزایش تعداد اعضا این سازمان کارگری، کار در میان جوانان، و برای کار در عرصه برابری جنسی و رفع تبعیض در میان اعضا و جامعه به آنها کمک نماید

تدارک اعزام یک هیئت کارگری به فلسطین و اسراییل

 بنا به گزارش سایت متعلق به کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ (ال او ) یک هیئت کارگری متشکل از اعضای رهبری چند اتحادیه بزرگ کارگری قرار است بزودی برای دیدار و گفتگو با رهبران اتحادیه های کارگری فلسطین و اسراییل و نمایندگان اتحادیه های کارگری عرب، راهی نوار غزه اسراییل و امان پایتخت اردن شود

تشکیل یک نهاد صنفی سراسری کارگری

 بنا به گزارش یک منبع کارگری، در روز چهار شنبه ٢١ مهر ماه، نماینده گان ٣٧٥کانون صنفی استانی، در نشستی که در سالن نگین در تهران تشکیل دادند، با انتخاب یک هییت رییسه ٩ نفره و هییت بازرسان ٣ نفره نهاد صنفی جدیدی بنام "کانون سراسری انجمنهای صنفی کارگران ایران" را تشکیل دادند

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - کار آنلاین