کار آنلاین

88 سال از برگزاری نخستین مراسم روز کارگر در ایران گذشتاولین مراسم روز جهانی کارگر کی و چگونه در ایران برگزار شد؟

11 اردیبهشت امسال، 88 سال از نخستین برگزاری با شکوه روز بین المللی کارگران و زحمتکشان در تهران میگذرد. در روز دوشنبه 11 اردیبهشت 1301 (اول ماه مه 1922) برای نخستین بار به مناسبت روز جهانی کارگر تظاهراتی که در آن دوره واقعاً پرشکوه بود و توسط شورای متحده مرکزی سازماندهی و هدایت می شد در تهران برگزار گردید

بخش: 

در تدارک برگزاری اول ماه مه روز جهانی کارگر

*کارگران و مزدبگیران: اول ماه مه را به برآمد جنبش کارگری و همبستگی با جنبش سبز تبدیل کنید!

* با تشکیل کمیتههای اول ماه مه، جشن امسال را هرچه گستردهتر برگزار کنید!

* پيش به سوی تشکيل سنديکاهای مستقل و دمکراتيک کارگری!

بخش: 

پنج ماه بازداشت آرش سقر در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین

آرش سقر یکی از بازداشت شدگان وقایع بعد از انتخابات است که گمنام مانده است. او که اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد با اتهام جاسوسی برای کشور ترکمنستان مواجه شده است. هنوز هیچ منبع مستقلی درخصوص این که دلایل و شواهد ارایه شده برای چنین اتهامی تنها در حد ادعاست یا نه و این که آیا روند دادرسی از شرایط مناسب برخوردار بوده اظهار نظری نکرده است

صدور احکام غیرقانونی

5 ترم تعلیق برای دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی

بنا بر این خبر این دانشجویان علاوه بر حکم صادره از سوی کمیته انضباطی دانشگاه به دستور قربانی رئیس حراست دانشگاه ممنوع الورود به دانشگاه شدند و بدین ترتیب این دانشجویان نمی توانند بر این اساس در کمیته انضباطی دانشگاه حضور یابند و به حکم بدوی خود اعتراض کنند...

جنبش سبز و انتخابات آزاد

رفیق فریدون احمدی ابتدا به هم وطنان حاضر در سالن، حضور در جشن سی و نهمین سالگرد بنیان گذاری جنبش فدایی راخوش آمد گفت و با اعلام یک دقیقه سکوت به یا د همه جانباختگان فدایی، به یاد همه آنانی که در راه آزادی و دموکراسی وعدالت و پیشرفت در ایران از دیرباز تاکنون جان وجوانی خود را نهادند، و با گرامی داشت جانباختگان جنبش جاری در کشور مراسم بزرگداشت و جلسه بحث و گفتگو را آغاز کرد

 

گزارش بزرگداشت سالگرد جنبش فدائیان خلق ایران در شهر بن آلمان

اتحادیه اروپا و اولویت حقوق بشر در ایران

گزارشی از دیدار با نمایندگانی از ارگانهای اتحادیۀ اروپا

نکته و مطالبۀ مرکزی هیئت نمایندگی سازمان در این دیدارها، ضرورت اولویت دادن به وضع حقوق بشر در ایران بود... با گذاشتن چنین اولویتی است که اتحادیۀ اروپا قادر خواهد شد در شرایط کنونی که باز تنش حول پروندۀ اتمی جمهوری اسلامی بالا می گیرد و می رود که همه امور را تحت الشعاع خود قرار دهد، سیاست مستقلی را عرضه کند

بیانیه جمعی از فعالان کرد: جنبش سبز، جایگاه و مطالبات ما

... ما جمعی از فعالان کرد که بدون شک خود را نماینده مردم کرد نمی دانیم، اما بخشی از همان مردمیم، با هم تبادل نظر کرده و برای این که جنبش نوین ایجاد شده در ایران، همگام با جنبشهای آزادیخواهانه ی دیگر، به ویژه جنبش کرد بوده، و بدین ترتیب خطر عدم فراگیری این جنبش که نقطه ضعف اصلی و کنونی آن می باشد، رفع گردد، مواردی را به عنوان مطالبات، یادآور می شویم

دو فراخوان در پشتیبانی ازحرکت آزادیخواهانه مردم ایران در "روزقدس"

در حمایت از مبارزات مردممان برای احقاق حقوق شهروندی شان، که در صدد برآمده اند راهپیمائی هر سالۀ "قدس" را به پهنه ای برای پیگیری مطالبات مدنی شان تبدیل کنند، آکسیونهای متعددی در خارج از کشور سازمان یافته اند. فراخوان دو نمونه از این آکسیونها در زیر از نظر خواننده می گذرد

کلیه ارتباطات کارگران زندانی با خانواده هایشان را از روز چهارشنبه قطع کرده اند

امیدواریم نتیجه بگیریم. خیلی از خانواده ها تنها نان آور خود را فعلاً از دست دادهاند. بزودی آخر ماه می شود، باید کرایه خانه بدهند، فرزند مدرسهای و دانشگاهی دارند، با این هزینه های زندگی نمی دانند چه کار باید بکنند

 

آخرین گزارش از وضعیت باز داشت شدگان روز کارگر

همراه با کنگره یازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) گزارش روز دوم

به این ترتیب در روز دوم کار تعیین طرح پایه برای همه موضوعات در دستور کنگره تعیین و کمیسیون های مربوطه انتخاب شدند. اما کار کنگره در روز دوم محدود به موارد فوق نبود و علاوه بر آن چه گذشت... 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - کار آنلاین