کار آنلاین

همراه با کنگره یازده سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هیئت رئیسه سنی به یاد رفیق بیژن جزنی و 8 نفر دیگر از کادرهای فدائی و مجاهد که در تپه های اوین توسط رژیم شاه به فتل رسیدند، و نیز سایر جانباختگان راه آزادی، یک دقیقه سکوت اعلام و سپس اقدام به انتخاب هیئت رئیسه کنگره کرد

گزارش* و برداشت خبرنگار نشریه کار آن لاین از حضور خانم عبادی در پارلمان اروپا

جنبش برابری در ایران بسیار قوی است ... این جنبش بدون رهبر است و اداره، مركز و شعبه ای هم ندارد و جایگاه آن در منزل هر ایرانی است كه به تساوی حقوقی اعتقاد دارد. این باعث شده است كه این جنبش بسیار قوی هم بشود. زیرا اگر جنبش منوط به یك یا چند رهبر شود و اگر رهبران را دستگیر كنند یا بكشند یا ترور كنند و یا رهبران خیانت بكنند، ممكن است كه جنبش صدمه بخورد

 

آرامش دوروزه پايان يافت

نمايندگى جمهورى اسلامى در آژانس که طبق معمول پيروزى خود را در عدم اجماع شوراى حکام و پشتيبانى احتمالى کشورهايى چون ونزوئلا، کوبا و روسيه سفيد، دست به تلاش عبثى زده است و به زعم خود در ١٣ بند از گزارش البرادعى ايراد گرفته است.

برگزاری مراسم هفتمین سالگشت جنایات زنجیره ای علیه نخبگان فرهنگی ،مدنی و سیاسی

بر پا داشت یادمان آن رهروان آزادی و قلم در اینجا و همه جا و به ویژه در ایران و خواست رسیدگی به پرونده نافرجام این جنایات،بیانگر اراده خالصانه و مصمٌمی است که خواب را از چشمان رهبران رژیم می رباید. به همٌت وکلای شجاع مانند آقای ناصر زرافشان و روزنامه نگاران آزاده ای مانند آقای اکبر گنجی هر گونه تلاش رژیم برای مختوم کردن پرونده فوق ناکام مانده و خاطره این جنایات هنوز در حافظه عمومی ایرانیان زنده است و اعتراضها ادامه دارد. با اینکه این اعتراضات علیه جنایات فوق مانع از تداوم آدم ربائی و جنا یت رژیم نشده و نمیشوند ،امٌا میتوانند ابعاد آن را کاهش دهند.

نگاه مهمانان کنگره نهم سازمان به اين نشست: نگاه مسعود فتحی

در کنگره نهم سازمان تلاش شد تا با مهمانان کنگره گفتگويی کوتاه داشته باشيم که از اين به بعد اين گفتگو ها را در اين قسمت منتشر خواهيم کرد. متاسفانه مصاحبه با همه مهمانان ممکن نشد و نتوانستيم از نظر آنها مطلع شويم. بديهی است که اگر از جانب هر يک از اين مهمانان ديگر نظری ارائه شود، به اين بخش اضافه خواهد شد.

نگاه مهمانان کنگره نهم سازمان به اين نشست: نگاه فردوس جمشيدی

در کنگره نهم سازمان تلاش شد تا با مهمانان کنگره گفتگويی کوتاه داشته باشيم که از اين به بعد اين گفتگو ها را در اين قسمت منتشر خواهيم کرد. متاسفانه مصاحبه با همه مهمانان ممکن نشد و نتوانستيم از نظر آنها مطلع شويم. بديهی است که اگر از جانب هر يک از اين مهمانان ديگر نظری ارائه شود، به اين بخش اضافه خواهد شد.

نگاه مهمانان کنگره نهم سازمان به اين نشست: نگاه محمد اعظمی

من بطور كلی براين باورم كه نيروهای چپ ايران حتما بايد برای وحدت حركت كنند. جدا از اينكه می بايست سياستی داشته باشند كه بتوانند با توجه به آن اتحاد وسيعی را برای استقرار دمكراسی در ايران شكل دهند، اما ما سازمان های چپ هم نيز بايد صفوفمان را هرچه بيشتر فشرده كنيم.

نگاه مهمانان کنگره نهم سازمان به اين نشست: نگاه حسين نظری

فدائيان خلق ايران (اكثريت) هم مسائلی را كه مطرح می كنند نمی توانند يك جمع بندی خيلی مشخص از آنها ارائه دهند. مشكل اساسی اين است كه پايه نظراتی كه اين رفقا ارائه می دهند خيلی محكم نيست. اگر پايه محكمی دراين نظرات وجود داشت رفقا در پيدا كردن نظريه مشترك بهتر عمل می كردند وكارها بدين طريق آسانتر می شد. چون آن پايه ضعيف است بنابراين اختلاف نظرات هميشه ديده می شود.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - کار آنلاین