کار آنلاین

زمان ، زمان تهاجمي عمل كردن است!

مصاحبه با يك فعال سياسی درايران

واقع حضور امريكا در اطراف ايران باعث شد كه نيروهاي سپاه بتواند خامنه اي را متقاعد كنند كه راه حل اين است كه سپاه قدرت را در دست بگيرد و اينكه نبايد قدرت را در اختيار رفسنجاني قرارداد و با وضعيت حساس نظامي منطقه بايد نيروهاي نظامي را در ايران در سه قوه تقويت كرد.

بخش: 

هفتادمین سال برپایی جشن اومانیته

نشریه "کار" ارگان مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) مهمان چندین و هر ساله امانیته، با برگزاری غرفه مطبوعاتی، فرهنگی و سیاسی خود با جلوه ای خاص در بخش"دهکده جهانی" مورد بازدید عده ای از هم میهنان ایرانی و خارجیان قرار گرفت. رفقای مسئول به سئوالات بازدید کنندگان پیرامون انتخابات ریاست جمهوری ایران، مسئله اتمی و آینده ایران پاسخ می دادند.

آینده روابط اتحادیه اروپا با ایران بخش چهارم و پايانی

گزارش خبرنگار کار آنلاین از کنفرانس ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری در پارلمان اروپا در بروکسل

پاتریک لوران: انتخابات در ايران آزاد نبوده است و اپوزيسيون و خيلي هاي ديگر نيز حذف شدند. حتی وزارت كشور و وزيرش از فعاليت هاي غيرقانوني دراين انتخابات صحبت كرده اند.
فرح کريمی: اين انتخابات آزاد وعادلانه نبوده است. من با كساني كه اين موضوع را طرح مي كنند موافق هستم . به نظرم ايراني ها ايام خيلي دشواري را در پيش خواهند داشت.
يوسف مولائی: در كنار تعداد زيادي از كارگران و كارمندان كه زيرخط فقر زندگي مي كنند اقليتي هم وجود دارد كه كاخ هاي آنها آسمان را مي سايد.

بخش: 

دین و دولت

گزارش سوم خبرنگار کار آنلاین از کنفرانس ایران بعداز انتخابات ریاست جمهوری در پارلمان اروپا در بروکسل

آرامش دوستدار: روشنگري همواره انديشيدن است در مسائلي که مربوط به يک جامعه مي شوند. بنابر اين کالا يا ابزار نيست که از غرب وارد کنيم تا مشکلات ما را حل کند.
مهرداد درويش پور: وظيفه روشنفكران ايران، ايرانيان خارج ازكشور و جوامع غرب اينست كه با حمايت فعال از نيروها وجنبش هاي سكولار جامعه، شرايط گذاربه دمكراسي درايران را همواركنند.

بخش: 

به استقبال نود و چهارمين زادروز بانوی کهنسال هشت مارس برويم!

نود و چهارمين زاد روز بانوی کهنسال هشت مارس، فرا میرسد.هشت مارس يادگار مبارزات زنان قاره آمريکا و اروپا برای احقاق حقوق مدنی و انسانيشان امروزبه روز همبستگى و تجديد پيمان زنان و مردانی مبدل شده است که در مبارزه ى مشتركشان برابرى كامل فردي، حقوقى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى همه انسانها صرفنظر از امرجنسيت را مطالبه میکنند. هرگز مباد ميرائی بر اين بزرگ بانوی نيکی و سربلندی!

بخش: 

شصت و پنج سال كار و پيكار در سنگر زحمتكشان بخش چهارم و پايانی

گفتگوی كار‌آن‌لاين با يك فعال جنبش سنديكاي ايران

مرا به جرم اين كه با عده اي از رهبران سنديكاها و اتحاديه هاي آن دوره به دعوت فدراسيون سنديكاي جهاني به مجارستان سفر كرده بودم. شوراي متحده مركزي عضو فدراسيون بود و در آن زمان مركز فدراسيون در مجارستان بود. به هنگام بازگشت همگي ما را در لبنان بازداشت كردند و با يك هواپيماي نظامي به تهران فرستادند. وقتي كه به تهران رسيديم همه ما را از فرودگاه ، يك سر، به زندان بردند.

بخش: 

شصت و پنج سال كار و پيكار در سنگر زحمتكشان (۳)

گفتگوی كار‌آن‌لاين با يك فعال جنبش سنديكاي ايران

بعد از اين كه شهرياري تشكيلات تهران را راه انداخت، رفيق دبيري داشتيم به نام ظريفي كه فوت كرده است. ظريفي آباداني بود. انسان شريفي بود. پاك و درست و فعال بود. به سراغ ما در آبادان آمد تا تشكيلاتي را در آنجا بوجود آورد. در جلسه اي كه داشتيم ٨ - ٧ نفر جمع شده بوديم. من به ظريفي گفتم ما به تشكيلات تهران اعتماد نداريم ، چون عباس شهرياري كه در راس آن قرار دارد پليس است. بنابراين ما نمي توانيم با شما همكاري كنيم.

بخش: 

ما به اتحاديه چند صدائی نيازمنديم!

گفتگوی صادق کارگر با يکی از فعالين سنديکايی داخل کشور

باور سنديکايي آن قدر در ميان کارگران و مزدبگيران رواج يافته است که ديگر مقابله با اين باور آسان نيست. اين باور عمدتاْ محصول تجربه مبارزه کارگران و بخشا تاثير فعالين جنبش سنديکايي است. بنابراين کار و تلاش و نااميد نشدن و مايوس نشدن، بي حاصل و بي نتيجه نيست.

بخش: 

شصت و پنج سال كار و پيكار در سنگر زحمتكشان بخش دوم

كتك زدن كارگران در شركت نفت رايج بود. حتي به كودكاني كه به عنوان فراش روساي انگليسي شركت كار مي كردند هم رحم نمي كردند. به عنوان مثال به رئيس انبار پالايشگاه آبادان يك مستر انگليسي به نام هيلر بود. اين شخص مردي بود بسيار قوي ، خشن و بداخلاق ، به طوري كه همه كارگران از برخورد با او پرهيز مي كردند.

بخش: 

شصت و پنج سال كار و پيكار در سنگر زحمتكشان بخش اول

ب ـ ك از فعالان و مبارزان پيشرو، پرشور و شناخته شده جنبش سنديكايي و كارگري ايران در بيش از شش دهه اخیر است نشریه کار با او به گفتگو نشست. هدف از اين گفتگو، انتقال تجربيات اين فعال مبارز و پيشرو به فعالین جنبش سنديكايي و كارگري ايران است. وي در اين مصاحبه از وضعيت اجتماعي و معيشتي كارگران در دوره هاي گذشته، از فعالین سرشناس جنبش کارگری كه همرزمان او بوده‌اند و از دستاوردها، كاميابي‌ها و شکست‌های جنبش سنديكايي سخن می‌گوید.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - کار آنلاین