کار آنلاین

نگرانی مقامات نظامی نروژ

مقامات نظامی نروژی از تحرکات نظامی روسیە نگرانند.

'مورتن هاگا لوندە' رئیس سرویس اطلاعاتی نروژ (ارگانی کە در پی کشف تهدیدات علیە این کشور است)، در یک کنفرانش مطبوعاتی اعلام کردە کە اخیرا تحرکات زیردریائیهای روسی بە طرف غرب افزایش یافتەاند. زیردریائیهائی کە بعلت داشتن تکنولوژی پیشرفتەتر، کشف آنان بسیار دشوارتر از قبل شدەاند. این مقام نروژی می گوید کە زیردریائیهای روسی حالا نسبت بە گذشتە بیشتر بە عمق آبهای غرب نفوذ می کنند.

انتشار نخستین شماره نشریه "جُستارهای نو"

در روزهای اخیر شاهد انتشار اولین شماره گاهنامه «جستارهای نو» بوده ایم. در معرفی این نشریه می خوانیم: "هدف نشریه الکترونیکی "جستارهای نو" طرح نظرات متنوع تئوریک چپ - در اینجا در معنای محدودِ همه طرفداران سوسیالیزم دمکراتیک است: کسانی که طرفدار سیاستی آزادیخواهانه، دمکراتیک، برابری‌طلب و انترناسیونالیستی اند.

داوجونز از مرز 20هزار گذشت

از پس از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری امریکا داوجونز - این فشارسنج قابل اعتنای اوضاع اقتصادی امریکا – تحرک خاصی یافت. حدوداً دو ماه پیش بود که داوجونز از مرز 19هزار گذشت. 9 هفته بعد این شاخص 1000 تای دیگر هم افزایش یافت. رئیس جمهور تجارت پیشۀ امریکا، که انتخاب او در بدو امر با حدودی ترس و لرز همراه بود، به یکباره به سوگلی سرمایه داران "کرگدنی" شده است.

خراش دیگری بر جهان "حفره های سیاه"

به نظر برخی از پژوهشگران این تحقیقات نیز از زمره خراشهای متعددی است که تا کنون بر تئوری حفره های سیاه وارد آمده اند. اخیراً تنوری جامع جدیدی در توضیح ساختار کیهان عرضه شده است که به موجب آن نیروی ثقل یک نیروی واقعی نیست، بلکه ماحصل بازآرائی اطلاعات در یک کیهان گسترش یابنده است. در این تئوری خبری از حفره های سیاه برای توضیح دوام کهکشانها نیست.

بخش: 

سال نو میلادی مبارک!

کار آنلاین فرارسیدن سال نو میلادی، سال 2017، را به شما تبریک می گوید و برایتان سالی از سلامت، شادی و نیکبختی آرزو می کند.

سال 2016 سال اعجابهای غالباً تلخ و نگرانی آور بود، اما بی طلیعه های امیدبخش نیز نبود. امیدوار باشیم که در سال 2017 اعجابها افول یابند و طلیعه ها فرا آیند. سال 2017 را با آرزوی آن که سالی از صلح برای همه، نان برای تهیدستان و آزادی برای قربانیان ستم و سرکوب گردد، آغاز می کنیم.

کار آنلاین

حفاظت از طبیعت

همە چیز بە هم وابستە است. این گفتە، در مورد طبیعت بیشتر از هر مورد دیگری صدق می کند. محو شدن یک حشرە کوچک از صحنە طبیعت، نتایج مهیبی برای اکوسیستم دارد، و در مناطقی کە طبیعت بیشتر در معرض نابودی قرار دارد، کمترین اعمال بشری می تواند عواقب بە مراتب وخیم تری را با خود بە همراە بیاورد.

بخش: 

تئوری نسبیت عام انشتین در بوتۀ آزمایش

در کتابهای درسی فیزیک این آگاهی به خواننده داده می شود که در خلاء یک پر یا گلولۀ پنبه با همان سرعتی سقوط می کند که یک گلولۀ سربی. آیا زمان تجدید نظر در این "دانسته" نرسیده است؟ محققان فرانسوی در هفته های آینده در یک قمر مصنوعی دست به آزمایشی خواهند زد که می تواند بر تئوری نسبیت عام انشتین خط بطلان بکشد.

بخش: 

امکان تعدیل خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا توسط پارلمان این کشور

احتمالاً الزام مذاکرات در ماه های آتی مانع از آن شود که خانم می بتواند در ماه مارس 2017 کمیسیون اروپا را از تصمیم بریتانیا به خروج از اتحادیۀ اروپا رسماً مطلع کند. از واکنشهای اولیۀ نمایندگان مجلس می توان دریافت که آنان با خروج از اتحادیه مخالفت نخواهند کرد. آنچه طرفداران باقی ماندن در اتحادیۀ اروپا خواهند خواست، همانا مشارکت در تدارک مذاکرات برای خروج و گرفتن تضمینی است برای آن که بریتانیا عضوی از "اتحادیۀ گمرکی" و بازار مشترک باقی بماند. به عبارت خلاصه: یک خروج نرم از اتحدیۀ اروپا.

گزارش 3 روز کنگره فوق العاده سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

آخرین موضوع دستور کنگره "انتخاب شورای مرکزی" بود. کنگره رأی به ابقای شوای مرکزی منتخب کنگرۀ چهاردهم داد چهار رفیق دیگر را نیز به عنوان عضو شورا انتخاب کرد. کنگره در شادمانی مشهود از نتایج آن و با قدردانی از عموم کسانی که این نتایج را ممکن کرده بودند، برابر زمانبندی خود، عطر روز یکشنبه 18 مهر برابر 9 اکتبر به کار خود پایان داد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - کار آنلاین