کار آنلاین

تظاهرات در شهر تروندهایم نروژ

عصر امروز چهار شنبه ۱۴ سپتامبر در شهر ترندهایم کشور نروژ، تظاهرات با شکوهی با حضور عده کثیری از مخالفین حکومت دیکتاتور جمهوری اسلامی و کردهای مقیم ترندهایم به همراه پناهجویان اتیوپی، و نیز بخشی از اهالی این شهر در مرکز شهر ترندهایم برگزار شد

با یاد قربانیان تروریسم کور در شهر تروندهایم نروژ

بیست و پنجم ژولای، ساعت پنج بعد اظهر هزاران نفر از ساکنین شهر تروندهایم نروژ در یک گردهمایی باشکوە با نثار گل و افروختن شمع یاد قربانیان تروریسم کور چند روز اخیر در این کشور را گرامی داشتند

در انفجاری کە ساعتی پیش در ساختمان مقر دولت نروژ رخ داد حداقل ٢ نفر کشتە و تعداد زیادی مجروح شذند

مقر دولت نروژ، در اثر یک انفجار شدید بە شدت آسیب دید

تا کنون کشتە شذن حداقل ٢ نفر و مجروح شذن تعداد زیادی تایید شدە است. اما هویت و موقعیت کشتە شدگان و مجروحین این انفجار هنوز فاش نشدە است. سخنگوی پلیس نیز از پاسخ دادن بە سوال خبرنگاری کە از وی پرسید آیا نخست وزیر نیز جز مجروحین است خوداری ورزید. با توجە بە اینکە ظاهرا هدف بمب گذاری مقر دولت بودە است احتمال دادە می شود عدەای از کارکنان و مقامات نروژی نیز در این انفجار آسیب دیدە باشند

تجمع اعتراضی در مقابل مسجد امام علی در اسلو

در این تجمع اعتراضی کە در آن احزاب، سازمانها و گروههای سیاسی مختلفی حضور داشتند، شرکت کنندگان ضمن حمل تصاویری ازقربا نیان و افرادی کە توسط رژیم اعدام شدە اند، این جنایات را محکوم و خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رعایت حقوق بشر در ایران شدند

اهدای جایزە بین المللی کنفدراسیون کارگری نروژ (ال او) بە یک رهبر کارگری از فلسطین

دبیر کل کنفدراسیون سراسری کارگران نروژ، آقای فلوتهن، پس از اهدای این جایزە بە رهبر کارگری فلسطینی، ضمن استقبال از تصمیم هیئت ژوری و ستایش از نقش آقای سعید، اظهار امیدواری کرد که اهدای این جایزە ، سبب جلب توجە افکار عمومی بە وضعیت فلسطین و دشواریهای موجود در فلسطین گردد

گزارشی از برگزاری جشن اول ماه مه در شهر اسن - آلمان

چادر سازمان اکثریت با عکس های تظاهرات خیابانی در جریان برآمد جنبش سبز و تصاویری از صحنه های سرکوب مردم، صورت نمایشگاه عکس را یافته بود. پرتره بنیانگذاران سازمان نیز در این مجموعه به چشم می خورد. در روی میز و در امتداد بیرونی چادر بزرگ سازمان اکثریت، مطالبات کارگران ایران به زبان آلمانی و در تابلوهائی در معرض دید و اطلاع بازدید کنندگان قرار داشت

گزارش چهارمین روز کنگرە ١٢ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

پس از تعیین نظر کنگره در مورد جزئیات طرح سند سیاسی، کلیات سند به رأی کنگره گذاشته شد. نتیجه آرا در مورد سند سیاسی به قرار زیر شد: 92 درصد موافق، 5/1 درصد مخالف و 5/6 درصد ممتنع. چنین درصد بالائی از موافقان حول یک سند سیاسی در کنگره های سازمان بی سابقه بوده است.

گزارش سومین روز کار کنگرە ١٢ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

برگزاری میزگرد یا سمینارهای تماتیک حدوداً دو ساعته در پایان وقت رسمی کنگره به تدریج به رسمی پایدار در کنگره های سازمان تبدیل می شود. میزگرد سازمان یافته برای سومین شب کنگره به موضوع خشونت علیه زنان، از جمله در سازمانهای سیاسی اختصاص داشت.

گزارش دومین روز کنگرە دوازدهمسازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

طرح ارائه شده توسط شورای مرکزی دوره یازدهم پیرامون وحدت 3 سازمان، با کسب توافق 87 درصد آرا به تصویب رسید. کنگره با تحقق نخستین مصوبه خود با چنین اکثریت قاطعی، به کار روز دوم خود خاتمه داد.

گزارش نخستین روز کنگرە دوازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

طرح اسناد "سیما، ارزشها و نگاه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)"، "سیاستهای ما در دوره آتی فعالیت ما" و "وظایف اصلی و اولویتهای ما در دوره آتی فعالیت سازمان" بە بحث و بررسی کنگرە گذاشە شدند و پس از اظهار نظر موافق و مخالف هر سه سند بعنوان سند مبنا پذیرفته شدند، تا جهت تدقیق و تکمیل در اختیار کمیسیونهای ذیربط قرار گیرند.

اطلاعیه آغاز به کار دوازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مباحث کنگره حول طرح اسناد در دستور کار آن از طریق اینترنت، در اتاق پالتاک سازمان قابل پیگیری اند. کار-آنلاین هم به ارائه گزارشهای روزانه در پایان هر روز کنگره اقدام خواهد کرد.

اجتماع اعتراضی جلو وزارت خارجە نروژ در اسلو

روز یکشنبە اول اسفند ١٣٨٩، با شرکت شمار قابل توجەای از هموطنان ایرانی، در جلو وزارت خارجە نروژ در شهر اسلو، اجتماعی اعتراضی در گرامیداشت جانباختگان بیست و پنج بهمن، شهدا قانع ژالە و محمد مختاری و در حمایت از اعتراضات مردم ایران برگزار شد.

شرکت سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت در روز شهدای شیوعی

روز اول اسفند، مراسمی بە مناسبت روز شهدای شیوعی از طرف حزب کمونیست عراق و حزب کمونیست کردستان در شهر اسلو در کشور نروژ برگزارشد.

در این مراسم از سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت نیز دعوت بعمل آمدەبود.

انعکاس 40-مین سالگرد جنبش فدائی در رسانه ها

۴۰-مین سالگرد جنبش فدائی انعکاس گسترده ای در رسانه ها داشته و تاکنون مطالب متعددی در این باره انتشار یافته اند. برای سهولت دسترسی به این مطالب، لینک تعدادی از آنها در زیر در اختیار خوانندگان قرار می گیرد. این لیست مداوماً تکمیل خواهد شد.

گزارش تجمع ایرانیان آزادیخواه در اعتراض به اعدامهای اخیر در ایران

این تشکل ازتمامی نهادهای حقوق بشری وسازمان های غیر دولتی درخواست داشت تا ضمن انعکاس اخبار مربوط به زندانیان در ایران، دولت ها و مقامات محلی خود را برای اعتراض به این موضوع تحت فشار قرار دهند

دیدار مشترک سازمان فدائیان خلق ـ اکثریت و حزب دمکرات کردستان ایران در نروژ

در این جلسە کە بە دعوت حزب دمکرات کردستان ایران صورت گرفتە بود، راهکارهای فعالیت مشترک دو جریان سیاسی مورد بحث و گفتگو قرارگرفت، و نهایتا تصمیم گرفتە شد کە حول سە محور اساسی جلسات مشترک، اطلاعیە مشترک و تشکیل سمینارهای بحث حول مسائل مختلف سیاسی از جملە مسئلە ملی ـ قومی، دو جریان فعالیتهای خود را متمرکز کردە و آن را بە شیوەای سیستماتیک در آیندە ادامە بدهند

ما محکوم می کنیم!

روز دوشنبه ۳۱ ژانویه، خانم باربارا لوخبیلر، رئیس هیئت نمایندگی پارلمان اروپا در مناسبات با ایران و خانم هایدی هوتلا، رئیس سوکمیسیون حقوق بشر اروپا، با صدور یک بیانیه مطبوعاتی، اعدام خانم زهرا بهرامی را محکوم کردند

فراخوان اعتراض به حکم صادره علیه نسرین ستوده. حکم صادره علیه نسرین ستوده، برهانی است بر حقانیت راه او

"جرم" اصلی نسرین ستوده، نه اقدام علیه امنیت ملی بلکه دفاع از حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان، حقوق متهمین و زندانیان سیاسی است. نسرین ستوده نه تنها به این "جرم" به بیش از سی سال مجازات محکوم شده است، بلکه در کمال تعجب و تاسف خانواده او نیز از پیگیری وضعیت اش منع شده و به این دلیل متهم تلقی می شوند

نامه سرگشاده احمدی نژاد به نمایندگان مجلس

محمود احمدی نژاد در نامه ای سرگشاده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، که روز دوشنبه 4 بهمن (24 ژانویه) انتشار یافت، مدیریت مجمع تشخیص مصلحت نظام را به "مخدوش کردن روند مدیریت کشور"، "عمل خلاف دیدگاه های رهبر" و "ترجیح دادن مصالح خواص بر مصالح نظام" و رؤسای قوه مقننه و قضائیه را به همراهی با این اقدامات متهم کرده است

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - کار آنلاین